Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
  f) inne osoby - jakie?
  g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  c) inne czynniki - jakie?
  d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
  g) inne - jakie?
  h) nie podjęto żadnych działań.

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
  c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  f) inne - jakie?
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) brak dostępu do danych i informacji,
  b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
  e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
  g) inne - jakie?
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
  c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
  f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  h) nie informowano o tym mieszkańców.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak,
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka?

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez GOŚCIERADÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@goscieradow.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_ongROLk.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4.11.2021r. przez GOŚCIERADÓW

  W dniu 2021-11-04 o 21:38, sprawa-40555@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  >
  > 1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  > a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  > b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  > c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  > d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  > e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
  > f) inne osoby - jakie?
  > g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
  >
  > 2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  > a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  > b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  > c) inne czynniki - jakie?
  > d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
  >
  > 3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  > a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  > b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  > c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  > d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  > e) współpracował z radnymi,
  > f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
  > g) inne - jakie?
  > h) nie podjęto żadnych działań.
  >
  > 4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  > a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  > b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
  > c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  > d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  > e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  > f) inne - jakie?
  > g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,
  >
  > 5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  > a) brak dostępu do danych i informacji,
  > b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  > c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  > d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
  > e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  > f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
  > g) inne - jakie?
  > h) urząd nie napotkał żadnych problemów.
  >
  > 6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  > a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
  > b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
  > c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  > d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  > e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
  > f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  > g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  > h) nie informowano o tym mieszkańców.
  >
  > 7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  > a) tak,
  > b) nie,
  > c) inna odpowiedź - jaka?
  >
  > Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres sprawa-40555@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  > członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  >
  > --
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  > skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  > www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
  > NIP 5262842872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  > Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 4.11.2021r.
  >
  >

  --
  Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
  Gościeradów Ukazowy 61
  23-275 Gościeradów
  tel. 15 838 11 05
  fax. 15 838 11 40
  www.goscieradow.pl
  Korzystając z poczty elektronicznej w kontaktach z Wójtem Gminy Gościeradów/Gminą Gościeradów/Urzędem Gminy Gościeradów wyrażają Państwo zgodę na tę formę komunikacji. Informujemy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed dostępem niepowołanych osób trzecich. Jednocześnie przypominamy, że w sieci publicznej zachowanie pełnego bezpieczeństwa obrotu informacji jest niemożliwe, dlatego zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu z tej formy komunikacji.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu IP jest Wójt Gminy Gościeradów/Gmina Gościeradów/Urząd Gminy Gościeradów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@goscieradow.pl. Powyższe dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem niniejszej korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów (Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, tel. 15 838 11 05, e-mail: poczta@goscieradow.pl) oraz na stronie internetowej: www.bip.goscieradow.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

  Załączniki

  • SKM_C224e21110912160.pdf (nieskanowany) Skanuj