Instytucja: 

SŁABOSZÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy - jak jest tworzony?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
  f) inne osoby - jakie?
  g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  c) inne czynniki - jakie?
  d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
  g) inne - jakie?
  h) nie podjęto żadnych działań.

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
  c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  f) inne - jakie?
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) brak dostępu do danych i informacji,
  b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
  e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
  g) inne - jakie?
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
  c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
  f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  h) nie informowano o tym mieszkańców.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak,
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka?

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie przeczytania przez SŁABOSZÓW

  Witaj {{ email }}!

  Twój list adresowany do {{ email }} i datowany: czwartek, 4 listopada 2021 (21:44:27), został przeczytany.
  Jeśli Twój list wymaga odpowiedzi, to Gminaslaboszow odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.27f3755ddfed6cdbd9a211aa5fc3b197.1.siecobywatelska.smtp@new
  s.emaillabs.co>
  Delivered-To: <{{ email }}>
  X-WP-SR: 091d6CedCXdii6yT1m0y51+3LVs28wWr2uqlPj5y5qh2qqMBLIBB2/YdyYZnOLzTdhM
  c
  Received: (wp-smtpd mx.wp.pl 24536 invoked from network); 4 Nov 2021 21:44:27 +0100
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co ([185.243.31.151])
  (envelope-sender <{{ email }}>)
  by mx.wp.pl (WP-SMTPD) with ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 encrypted SMTP
  for <{{ email }}>; 4 Nov 2021 21:44:27 +0100
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4HlbGg4lTRz8Rw4H
  for <{{ email }}>; Thu, 4 Nov 2021 20:44:27 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1636058667;
  bh=drRQEzKpKLYek9IYk0tnQopDE/+rz8GauMDp0+pEIT0=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=q+xYnPkDe3fBWmy1JhE424t+6yNyXomQdIhIG1Dr5yKtKbC2f4NCAzZn7Ray7q7/V
  m1Mkz5vYDHJPbQFZApFkDMT8UqHkVuv8iD0T0CzeL2U4rd82nZG5ps0ctliHm0fATD
  2AUbdEZ4rGwamglx5o1zKHvsukEreJ9Lz9cABMdo=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 38D661F7A1
  for <{{ email }}>; Thu, 4 Nov 2021 21:44:27 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============2188181703437571248=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?wniosek_o_informacj=C4=99?=

 • odpowiedź na wniosek o informację przez SŁABOSZÓW

  Dzień dobry,

  Udzielam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 4.11.2021 r.

  Ad.1 Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o
  stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,

  Ad.2 Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o
  stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,

  Ad. 3 Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w
  raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE
  WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację

  Ad.4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy
  za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w
  czasie debaty,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,

  Ad.5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za
  2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  Ad. 6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki
  sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie
  gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
  ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej,

  Ad. 7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
  zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej
  20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak.

  Z poważaniem

  Skarbnik Gminy Słaboszów
  Iwona Reisner

 • 已经收到您的邮件: przez SŁABOSZÓW

 • 未送达: 8o7q14 przez SŁABOSZÓW

  Załączniki

  • kRGP.jpg