Treść

 • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247), Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji o środowisku w następującym zakresie:

  1. Listy wszystkich rębni i trzebieży wykonanych w nadleśnictwie od czasu rozpoczęcia bieżącego Planu Urządzenia Lasu do 31 grudnia 2020. Wnioskuję o udostępnienie listy w pliku w formacie Excel, w postaci jednej tabeli zawierającej w pierwszym wierszu poniższe nazwy kolumn, a w kolejnych wierszach następujące informacje:
  - w kolumnie adr_for: adres leśny wydzielenia, którego dotyczy rębnia lub trzebież (według schematu podanego na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)
  - w kolumnie site_nr: nr działki zrębowej,
  - w kolumnie cutting_area: powierzchnia manipulacyjna,
  - w kolumnie measure_cd: symbol wskazówki pielęgnacyjnej (rodzaju rębni bądź trzebieży) w postaci kodu czynności (zgodnego z kodami zastosowanymi w zbiorze danych udostępnianym pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie),
  - W kolumnie measure_name: nazwa rodzaju rębni lub trzebieży.

  W miarę możliwości, proszę o nadanie plikowi nazwy RR-NN-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx (gdzie RR to 2-znakowy kod numeryczny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwej dla nadleśnictwa, a NN to 2-znakowy kod numeryczny nadleśnictwa, zgodnie ze schematem opisanym na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a),

  2. Listy wszystkich rębni i trzebieży, które zaplanowane są do wykonania w roku 2021. Wnioskuję o udostępnienie listy w pliku w formacie Excel, w postaci jednej tabeli zawierającej w pierwszym wierszu poniższe nazwy kolumn, a w kolejnych wierszach następujące informacje:
  - w kolumnie adr_for: adres leśny wydzielenia, którego dotyczy rębnia lub trzebież (według schematu podanego na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)
  - w kolumnie site_nr: nr działki zrębowej,
  - w kolumnie cutting_area: powierzchnia manipulacyjna,
  - w kolumnie measure_cd: symbol wskazówki pielęgnacyjnej (rodzaju rębni bądź trzebieży) w postaci kodu czynności (zgodnego z kodami zastosowanymi w zbiorze danych udostępnianym pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie),
  - W kolumnie measure_name: nazwa rodzaju rębni lub trzebieży.

  W miarę możliwości, proszę o nadanie plikowi nazwy RR-NN-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xlsx (gdzie RR to 2-znakowy kod numeryczny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwej dla nadleśnictwa, a NN to 2-znakowy kod numeryczny nadleśnictwa, zgodnie ze schematem opisanym na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)

  Wnoszę o udostępnianie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić na numer telefonu podany w stopce.

  Marta Jagusztyn-Krynicka - członkini zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

 • wezwanie do uzupełnienia wniosku przez Nadleśnictwo Dukla

  Załączniki

  • image002.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • nie_odebrano.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Wezwanie_do_uzupełnienia_wniosku.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Wezwanie od uzupełnienia wniosku przez Nadleśnictwo Dukla

  Załączniki

  • image001_DuQMcyk.png (nieskanowany) Skanuj
  • Wezwanie_do_uzupełnienia_wniosku__1.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • zwrot_korespondencji.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wezwanie od uzupełnienia wniosku przez marta@lasyiobywatele.pl

  Dzień dobry,
  Proszę o sprawdzenie konta e-puap nadleśnictwa. Jeżeli nie otrzymali Państwo rzeczonego pisma tą drogą proszę o kontakt.
  Wnioskujemy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}
  Z poważaniem,
  Marta Jagusztyn

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Udostępnienie informacji o środowisku - wniosek przez Nadleśnictwo Dukla

  Załączniki

  • OutlookEmoji-16014470632628d81180b-3a3a-4f36-b257-94246bbb5cdc.png (nieskanowany) Skanuj
  • 04-06-rebnie-trzebieze-wykonanane-do-konca_2020.xlsx (nieskanowany) Skanuj
  • 04-06-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na_2021.xlsx (nieskanowany) Skanuj
 • FW: dot. odpowiedź na wniosek. przez Nadleśnictwo Dukla

  Dzień dobry.
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek (pismo wraz z załącznikami).

  Marian Kraczowski

  Załączniki

  • Narol_wzór_pisma_z_logo_PEFC.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • 04-18-rębnie-trzebieże-wykonane-do-końca-2020.xlsx (nieskanowany) Skanuj
  • 04-18-rębnie-trzebieże-zaplanowane-na-2021.xlsx (nieskanowany) Skanuj
 • Prośba przez Nadleśnictwo Dukla