Instytucja: 

Nadleśnictwo Olsztyn

 Monitoring: 

Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021

 Liczba listów: 

12

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247), Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji o środowisku w następującym zakresie:

  1. Listy wszystkich rębni i trzebieży wykonanych w nadleśnictwie od czasu rozpoczęcia bieżącego Planu Urządzenia Lasu do 31 grudnia 2020. Wnioskuję o udostępnienie listy w pliku w formacie Excel, w postaci jednej tabeli zawierającej w pierwszym wierszu poniższe nazwy kolumn, a w kolejnych wierszach następujące informacje:
  - w kolumnie adr_for: adres leśny wydzielenia, którego dotyczy rębnia lub trzebież (według schematu podanego na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)
  - w kolumnie site_nr: nr działki zrębowej,
  - w kolumnie cutting_area: powierzchnia manipulacyjna,
  - w kolumnie measure_cd: symbol wskazówki pielęgnacyjnej (rodzaju rębni bądź trzebieży) w postaci kodu czynności (zgodnego z kodami zastosowanymi w zbiorze danych udostępnianym pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie),
  - W kolumnie measure_name: nazwa rodzaju rębni lub trzebieży.

  W miarę możliwości, proszę o nadanie plikowi nazwy RR-NN-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx (gdzie RR to 2-znakowy kod numeryczny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwej dla nadleśnictwa, a NN to 2-znakowy kod numeryczny nadleśnictwa, zgodnie ze schematem opisanym na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a),

  2. Listy wszystkich rębni i trzebieży, które zaplanowane są do wykonania w roku 2021. Wnioskuję o udostępnienie listy w pliku w formacie Excel, w postaci jednej tabeli zawierającej w pierwszym wierszu poniższe nazwy kolumn, a w kolejnych wierszach następujące informacje:
  - w kolumnie adr_for: adres leśny wydzielenia, którego dotyczy rębnia lub trzebież (według schematu podanego na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)
  - w kolumnie site_nr: nr działki zrębowej,
  - w kolumnie cutting_area: powierzchnia manipulacyjna,
  - w kolumnie measure_cd: symbol wskazówki pielęgnacyjnej (rodzaju rębni bądź trzebieży) w postaci kodu czynności (zgodnego z kodami zastosowanymi w zbiorze danych udostępnianym pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie),
  - W kolumnie measure_name: nazwa rodzaju rębni lub trzebieży.

  W miarę możliwości, proszę o nadanie plikowi nazwy RR-NN-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xlsx (gdzie RR to 2-znakowy kod numeryczny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwej dla nadleśnictwa, a NN to 2-znakowy kod numeryczny nadleśnictwa, zgodnie ze schematem opisanym na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)

  Wnoszę o udostępnianie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić na numer telefonu podany w stopce.

  Marta Jagusztyn-Krynicka - członkini zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

 • Udostępnienie danych z BDL przez Nadleśnictwo Olsztyn

  W odpowiedzi na złożone za pośrednictwem portalu internetowego Banku Danych o Lasach zamówienie danych dotyczących lasów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej przekazuje zamówione dane w formie archiwów ZIP do pobrania pod następującymi adresami:

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych OLSZTYN:

  Nadleśnictwo OLSZTYN:
  https://www.bdl.lasy.gov.pl/SharingData/DownloadData.ashx?id=b6f19560-bc20-456e-b0ad-42b9e4bd86cf&file=BDL_07_05_OLSZTYN_2020.zip

  Jednocześnie informujemy, że powyższe łącza utracą ważność po upływie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia.
  W przypadku wystąpienia problemów z pobraniem danych, prosimy o kontakt pod adresem {{ email }}.

  Dziękujemy za skorzystanie z Banku Danych o Lasach

  Bank Danych o Lasach
  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  ul. Leśników 21
  05-090 Sękocin Stary
  tel: +48 22 825 2670
  e-mail: {{ email }}
  http://www.bdl.lasy.gov.pl/

  -----------------------
  Informacje o zamówieniu
  -----------------------
  Adres e-mail: {{ email }}
  Zamówione dane: r. OLSZTYN: n. OLSZTYN
  Cel pobrania danych: komercyjny
  Data złożenia wniosku: 03.08.2021 07:59:19

 • Re: Udostępnienie danych z BDL przez marta@lasyiobywatele.pl

  Niniejszym prosimy o ponowne udostępnienie danych bądź przesłanie ich w załączniku maila z powodu wygaśnięcia ważności linku.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Z poważaniem,
  Marta Jagusztyn Krynicka

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • informacja o środowisku przez Nadleśnictwo Olsztyn

  Załączniki

  • info._o__środowisku-FundacjaLasy_i_Obywatele.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • RE: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Olsztyn

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Olsztyn

  Załączniki