Instytucja: 

Nadleśnictwo Chojna

 Monitoring: 

Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247), Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji o środowisku w następującym zakresie:

  1. Listy wszystkich rębni i trzebieży wykonanych w nadleśnictwie od czasu rozpoczęcia bieżącego Planu Urządzenia Lasu do 31 grudnia 2020. Wnioskuję o udostępnienie listy w pliku w formacie Excel, w postaci jednej tabeli zawierającej w pierwszym wierszu poniższe nazwy kolumn, a w kolejnych wierszach następujące informacje:
  - w kolumnie adr_for: adres leśny wydzielenia, którego dotyczy rębnia lub trzebież (według schematu podanego na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)
  - w kolumnie site_nr: nr działki zrębowej,
  - w kolumnie cutting_area: powierzchnia manipulacyjna,
  - w kolumnie measure_cd: symbol wskazówki pielęgnacyjnej (rodzaju rębni bądź trzebieży) w postaci kodu czynności (zgodnego z kodami zastosowanymi w zbiorze danych udostępnianym pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie),
  - W kolumnie measure_name: nazwa rodzaju rębni lub trzebieży.

  W miarę możliwości, proszę o nadanie plikowi nazwy RR-NN-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx (gdzie RR to 2-znakowy kod numeryczny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwej dla nadleśnictwa, a NN to 2-znakowy kod numeryczny nadleśnictwa, zgodnie ze schematem opisanym na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a),

  2. Listy wszystkich rębni i trzebieży, które zaplanowane są do wykonania w roku 2021. Wnioskuję o udostępnienie listy w pliku w formacie Excel, w postaci jednej tabeli zawierającej w pierwszym wierszu poniższe nazwy kolumn, a w kolejnych wierszach następujące informacje:
  - w kolumnie adr_for: adres leśny wydzielenia, którego dotyczy rębnia lub trzebież (według schematu podanego na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)
  - w kolumnie site_nr: nr działki zrębowej,
  - w kolumnie cutting_area: powierzchnia manipulacyjna,
  - w kolumnie measure_cd: symbol wskazówki pielęgnacyjnej (rodzaju rębni bądź trzebieży) w postaci kodu czynności (zgodnego z kodami zastosowanymi w zbiorze danych udostępnianym pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie),
  - W kolumnie measure_name: nazwa rodzaju rębni lub trzebieży.

  W miarę możliwości, proszę o nadanie plikowi nazwy RR-NN-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xlsx (gdzie RR to 2-znakowy kod numeryczny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwej dla nadleśnictwa, a NN to 2-znakowy kod numeryczny nadleśnictwa, zgodnie ze schematem opisanym na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)

  Wnoszę o udostępnianie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić na numer telefonu podany w stopce.

  Marta Jagusztyn-Krynicka - członkini zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

 • Dot. wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - udostępnienie listy wszystkich rębni i trzebieży wykonanych od początku obowiązywania PUL do 31.12.2020r. oraz listy zaplanowany przez Nadleśnictwo Chojna

  Załączniki

  • image001.gif
  • Informacja_w_sprawie_przedłużenia_terminu_złożenia_odpowiedzi.pdf
 • Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie przez Nadleśnictwo Chojna

  Załączniki

  • image001_iRtLBz2.gif
  • Informacja_w_sprawie_przedłużenia_terminu_złożenia_odpowiedzi_74NGslw.pdf
 • Re: Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie przez marta@lasyiobywatele.pl

  Dzień dobry,
  Proszę o niezwłoczne przesłanie danych. Pierwszy wniosek otrzymali Państwo 30 lipca, co oznacza, że w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej już nie dochowali Państwo terminu i możemy już składać teoretycznie skargę na bezczynność. Pragnę również zauważyć że ogromna większość nadleśnictw przesłała już dane, a przygotowanie ich wcale nie jest skomplikowane. Nie sądzę by chcielibyście Państwo pozostawać w ogonie klasyfikacji nadleśnictw jeśli chodzi o zgodność z procedurami, dostępność do informacji i przyjazność dla obywateli/lek.
  Pozdrawiam,
  Marta Jagusztyn

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie przez Nadleśnictwo Chojna

  Załączniki

  • image001.gif
  • 10-05_rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx
  • 10-05_rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xlsx
  • Informacje_uzupełniające_do_listy_rębni_i_trzebieży.pdf