Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. skanów uchwał, zaleceń pokontrolnych, opinii, innych wystąpień, stanowisk czy interpretacji z zakresu funduszu sołeckiego, wydanych w latach 2018-2021 przez właściwy organ lub pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

  Mamy świadomość, że część wnioskowanych dokumentów może podlegać publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie wskazali jednak Państwo, czy wszystkie informacje objęte wnioskiem zostały rzeczywiście opublikowane i gdzie konkretnie znajdują się dokumenty dotyczące funduszu
  sołeckiego, wydane w latach 2018-2021.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

  Uzyskane od Państwa informacje pozwoliłyby nam stworzyć pełne zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Finalnie zestawienie obejmuje informacje przedstawione przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe,
  poza RIO w Szczecinie i RIO w Krakowie. Mamy nadzieję, że w przyszłości również Państwa działalność będzie częścią ww. zbioru.

  Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

  Załączniki