Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. skanów uchwał, zaleceń pokontrolnych, opinii, innych wystąpień, stanowisk czy interpretacji z zakresu funduszu sołeckiego, wydanych w latach 2018-2021 przez właściwy organ lub pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna OI.WR.0145.27.2021 (Fundusz sołecki) przez Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć
  Pan Szymon Osowski

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na
  wniosek Stowarzyszenia z dnia 11 czerwca 2021 roku.

  Spakowano następujące pliki:

  Uchwaly-Kolegium---K.WR.0000.035.2020---Prusice.pdf
  Uchwaly-Kolegium---K.WR.0000.072.2020---Prusice.pdf
  USO-2018-X-075---Wadroze-Wielkie.pdf
  USO-2019-II-097---Kunice.pdf
  USO-2019-VII-055---Luban-w.pdf
  USO-2019-VII-092---Luban-w.pdf
  USO-2019-X-105---Wadroze-Wielkie.pdf
  USO-2019-X-107---Pielgrzymka.pdf
  USO-2019-XIII-029---Lewin-Klodzki.pdf
  USO-2019-XV-156---Prusice.pdf
  USO-2020-II-128---Paszowice.pdf
  USO-2020-V-148---Mietkow.pdf
  USO-2020-XI-061---Miedzyborz.pdf
  Wskazania-uchybien---K-WR-0002-22-2020---Paszowice.pdf
  Wskazania-uchybien---K-WR-0002-48-2018---Udanin.pdf
  Wskazania-uchybien---K-WR-0002-55-2019---Wasosz.pdf
  Wyjasnienia-FP---P-WR-54-19-2018.pdf
  Wyjasnienia-FP---P-WR-54-54-2019.pdf
  Wyjasnienia-FP---P-WR-54-55-2019.pdf

  Z poważaniem,

  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
  Sekretariat
  tel. 71 797 76 10

  Załączniki

 • Re: Informacja publiczna OI.WR.0145.27.2021 (Fundusz sołecki) przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

  Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego