Instytucja: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

 Monitoring: 

Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. skanów uchwał, zaleceń pokontrolnych, opinii, innych wystąpień, stanowisk czy interpretacji z zakresu funduszu sołeckiego, wydanych w latach 2018-2021 przez właściwy organ lub pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

  Załączniki

  • image001_7FBYCiz.jpg
  • RIO-KA-065-7_2021.pdf
  • RO_KA_065_7_2021.zip
 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z 11 czerwca 2021 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy
  sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy
  wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

  Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie
  aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób.

  Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie:
  https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego