'

Treść

 • Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez AgnieszkaP

  Szanowni Państwo,

  Zwracamy się z prośbą o publikację ogłoszenia o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych na stronie internetowej Państwa urzędu, w mediach społecznościowych (o ile są prowadzone) oraz w wydawanych przez Państwa informatorach i/lub mediach papierowych.

  Link do ogłoszenia: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/02/Informacja__SIS.docx

  Bezpośredni link do ankiety rekrutacyjnej: https://crm.siecobywatelska.pl/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/event/info&id=133&reset=1

  Link do stopki z logotypami: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/02/stopka_1.png

  Link do logotypu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_sowp_pl.rar

  Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://siecobywatelska.pl/sis/

  Uprzejmie prosimy o publikację ogłoszenia w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, czyli miedzy 6.02.2019 a 10.03.2019 roku.

  Ewentualne linki prosimy o przesłanie na adres {{EMAIL}}

  Z poważaniem,
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DUBENINKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarzug@dubeninki.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • I B M Poland uses a DIOCT prosecutor to send a former employee to the psychiatry ward. przez DUBENINKI

  I B M Poland uses a DIOCT prosecutor to send a former employee to the psychiatry ward.

  LINK : http://bit.ly/35PXJ3o

 • I B M Poland uses a prosecutor to send a former employee to the psychiatry ward. przez DUBENINKI

  I B M Wroclaw Poland uses a prosecutor to send a former employee to the psychiatry ward.

  http://bit.ly/7t8bd6u

 • pee in tlaczla's mother mouth przez DUBENINKI

  I pissed in Michal Tlaczala's from I B M Wroclaw mother mouth!

  bit.ly/7t8bd6u

 • her neck przez DUBENINKI

  Michal Tlaczala's mother sollowed my caak till it reached her throat.

  http://bit.ly/87bt8nn

 • her neck przez DUBENINKI

  Mi.chal Tla.czala's mot.her sol.lowed my ca.ak till it reached her thr.oat.

  http://bit.ly/87bt8nn

 • dead by elephant przez DUBENINKI

  Mi.chal Tla.czala's mot.her died fa.ked by an elephant!

  http://bit.ly/iuh78g

 • dead by elephant przez DUBENINKI

  Mi.chal Tla.czala's mot.her from IBM Wroclaw made soup from elephant caak brought from ebay!

  http://bit.ly/76gn77

 • March Symbol przez DUBENINKI

  Do you know what Mi.chal Tla.czala's from I-B-M Wroclaw took to his mother for 1 March? He took her d.1.ck in his mouth!

  http://bit.ly/5v56vf

 • Dumpsters przez DUBENINKI

  When he was a kid MichaI TIaczala from I B M Wr0claw was sitting with his butt on his m0ther's face when she was sleeping. And when he was sleeping his m0ther was taking him down to dumpsters to sleep with the rats.

  http://bit.ly/67gn76

 • Adopted przez DUBENINKI

  Michal Tlaczala from I B M Wroclaw was adopted from a dumpster!

  http://bit.ly/43v6bb

 • One hand przez DUBENINKI

  Mi.chal Tl.aczala from I. B. M Wr0claw reads CVs with one hand and with the other hand he watches p00rn!

  http://bit.ly/43v6bb

 • Pregnant przez DUBENINKI

  Mi.chal Tl.aczala from I. B. M Wr0claw got raped by his m0ther and now he's pregnant. So his m0ther is the father of his child.

  http://bit.ly/43v6bb

 • T3sticle przez DUBENINKI

  Mi.chal Tl.aczala from I. B. M Wr0claw has one testicle, his father has vagina and his mother has three testicles with c0ck. Question: From where M0nika Sl0miany has a c0ck?

  http://bit.ly/76buyg

 • Wroclaw's Zoo przez DUBENINKI

  Mi.chal Tl.aczala from I. B. M Wr0claw was caught by Wroclaw's zoo caregivers as looking at a chimpanzee while masturbating.

  http://bit.ly/b76fkk

 • Steal dogs przez DUBENINKI

  Mi.chal Tl.aczala from I. B. M Wr0claw steal dogs from Poland and eats them in China.

  http://bit.ly/b76fkk

 • Drunk at IBM przez DUBENINKI

  One day Mic.hal T.la.cza.la from IBM Wro.claw came drunk at home and confused his mother with his wife and beat her.

  http://bit.ly/b76fkk

 • Fell in a canal przez DUBENINKI

  One night Mic.hal T.la.cza.la from I.B.M Wroclaw went naked outside to protest against my mails and fell into a canal. Then he was seen coming out naked of a canal. Then he fell down in another canal and hit his precious head. Then he had a nightmare dreaming he fell into a canal. When he woke up he was in a canal. Then he went home he dressed and went to work smelling like a canal. On the way to work he fell in another canal.

  http://bit.ly/46yw5y

 • WC przez DUBENINKI

  One night Mic.hal T.la.cza.la from I.B.M Wroclaw fell with the head in the WC.

  http://bit.ly/46yw5y

 • Trash can przez DUBENINKI

  When Mic.hal T.la.cza.la from I.B.M Wroclaw was a kid his m0ther was putting him to sleep in the trashcan.

  http://bit.ly/46yw5y

 • Birthday party przez DUBENINKI

  Mic.hal T.la.cza.la from I.B.M Wroclaw raped his m0ther for her birthday.

  http://bit.ly/46yw5y