'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: administracja@busko.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2019-09-01 22:35

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku.
  Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

  Z poważaniem,
  Agnieszka Fąs-Furmanek
  Inspektor
  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

  Adm.0144-27/19

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam decyzję, dot. wniosku o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 2 września 2019 roku. Pocztą wysłana
  zostanie papierowa forma decyzji.
  Proszę o potwierdzenie odbioru.

  Z poważaniem,
  Elżbieta Dziewirz
  Inspektor

  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju
  tel. 41 246 28 25

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w załączeniu przesyłam
  postanowienie Prezesa Sądu Rejonowego w Busu-Zdroju z dnia 25
  października 2019 roku o sprostowaniu decyzji.
  Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.
  Z poważaniem,
  Elżbieta Dziewirz
  Inspektor

  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju
  tel. 41 246 28 25

  Załączniki

 • Adm –0144-237/19 przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

  Szanowni Państwo,
  z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach w załączeniu uprzejmie przesyłam Decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 20 listopada 2019 roku, nr Adm –0144-237/19.

  Jednocześnie proszę o nadesłanie zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości na adres: administracja@kielce.so.gov.pl.

  Z poważaniem
  Karolina Stasińska
  inspektor
  Oddział Administracyjny
  Sądu Okręgowego w Kielcach
  tel. 41 34 02 395

  Załączniki