Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

  ?

  Dzień dobry,

  Państwa wniosek zostanie przekazany do O/Administracyjnego

  Z poważaniem

  Marta Frasyniuk

  Kierownik Biura Obsługi Interesantów

  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

  boi@wroclaw.sa.gov.pl<mailto:boi@wroclaw.sa.gov.pl>

  71 798 77 99

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
  Dziękujemy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odpowiednio ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.wroclaw.sa.gov.pl, w zakładce RODO oraz w budynku Sądu.

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
  Thank you. Court of Appeal in Wrocław.

  Your personal data is processed by Court of Appeal in Wroclaw in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and, accordingly, polish Act of 14th December 2018 on the protection of personal data processed with regard to crime prevention and combating. Full information about personal data processing (in Polish language) is available on the website www.wroclaw.sa.gov.pl in tab "RODO" or in the building of the Court.

  ________________________________
  Od: sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 1 września 2019 22:35
  Do: DG-2007 Biuro Obsługi Interesantów
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

  PO-061-212/19

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

  Z poważaniem

  Grażyna Socha
  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
  tel. (71) 798-77-43
  faks: (71) 798-77-52

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
  Dziękujemy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odpowiednio ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.wroclaw.sa.gov.pl, w zakładce RODO oraz w budynku Sądu.

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
  Thank you. Court of Appeal in Wrocław.

  Your personal data is processed by Court of Appeal in Wroclaw in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and, accordingly, polish Act of 14th December 2018 on the protection of personal data processed with regard to crime prevention and combating. Full information about personal data processing (in Polish language) is available on the website www.wroclaw.sa.gov.pl in tab "RODO" or in the building of the Court.

  Załączniki

 • PD: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

  PO-061-212/19

  Szanowni Państwo,

  w wyniku otrzymanego komunikatu o zapełnieniu Państwa skrzynki pocztowej, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam ponownie pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

  Z poważaniem

  Grażyna Socha
  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
  tel. (71) 798-77-43
  faks: (71) 798-77-52

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
  Dziękujemy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odpowiednio ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.wroclaw.sa.gov.pl, w zakładce RODO oraz w budynku Sądu.

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
  Thank you. Court of Appeal in Wrocław.

  Your personal data is processed by Court of Appeal in Wroclaw in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and, accordingly, polish Act of 14th December 2018 on the protection of personal data processed with regard to crime prevention and combating. Full information about personal data processing (in Polish language) is available on the website www.wroclaw.sa.gov.pl in tab "RODO" or in the building of the Court.

  ________________________________
  Od: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mail22.zenbox.pl>
  Wysłane: 31 października 2019 14:46
  Do: sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Temat: Nie można dostarczyć: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się:

  sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Skrzynka pocztowa adresata jest pełna i nie może w tej chwili przyjmować wiadomości. Spróbuj wysłać wiadomość później lub skontaktuj się bezpośrednio z adresatem.

  Wiadomość została odrzucona przez tę organizację: mail22.zenbox.pl.

  Informacje diagnostyczne dla administratorów:

  Serwer generujący: mail22.zenbox.pl

  sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  mail22.zenbox.pl
  Remote Server returned '<mail22.zenbox.pl #5.2.2 smtp; 552 5.2.2 <main4@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Quota exceeded (mailbox for user is full)>'

  Oryginalne nagłówki wiadomości:

  Return-Path: <grazyna.socha@wroclaw.sa.gov.pl>
  Received: from mail22.zenbox.pl (localhost [127.0.0.1])
  by mail22.zenbox.pl (Postfix) with ESMTP id B39FB21CF359
  for <main4@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:30 +0100 (CET)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail22.zenbox.pl
  Authentication-Results: mail22.zenbox.pl (amavisd-new);
  dkim=pass (1024-bit key) header.d=wroclaw.sa.gov.pl
  Received: from mail22.zenbox.pl ([127.0.0.1])
  by mail22.zenbox.pl (mail22.zenbox.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
  with ESMTP id BEk8ZKD8sbpu for <main4@fedrowanie.siecobywatelska.pl>;
  Thu, 31 Oct 2019 14:46:29 +0100 (CET)
  Received: from mail.wroclaw.sa.gov.pl (mail.wroclaw.sa.gov.pl [185.49.28.167])
  by mail22.zenbox.pl (Postfix) with ESMTPS id C3EAB218C7A0
  for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:28 +0100 (CET)
  Received: from mail.wroclaw.sa.gov.pl (unknown [127.0.0.1])
  by SBP (Postfix) with ESMTP id 0A35D380B5
  for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:28 +0100 (CET)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple; d=wroclaw.sa.gov.pl;
  s=982520652302454; t=1572529588;
  bh=tFBURoRPYc383A5KSrFhVuU9t14fkJz4zeG4BHCUGWA=;
  h=From:To:Subject:Date:Message-ID:References:In-Reply-To;
  b=Oq2u75/p7qkh5+JFvPiPHXm22d36rZk4KfVAEqh8tQicPhB6FFYLYlfH7Lx6/P/1B
  neQdr9TcZl87xduekZa3LOiMU04oiqk6c/qdt2EiAYZvynERQtV/nWkzEqekUHWU6y
  RWvPu7XBpcyc0DOgy4F5Hih7wOKunmLKBjKx4XyM=
  Received: from mail.wroclaw.sa.gov.pl (unknown [127.0.0.1])
  by SBP (Postfix) with ESMTP id B5C16380AF
  for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:27 +0100 (CET)
  X-IMSS-DMARC-Authentication-Results: spf=fail (sender IP address:10.11.224.150) smtp.mailfrom=wroclaw.sa.gov.pl; dkim=fail(no signature) header.d=none; dmarc=fail policy=none action=none header.from=wroclaw.sa.gov.pl
  Received: from SWREX10.ad.ms.gov.pl (unknown [10.11.224.150])
  by mail.wroclaw.sa.gov.pl (Postfix) with ESMTPS
  for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:27 +0100 (CET)
  Received: from SWREX04.ad.ms.gov.pl (10.11.224.144) by SWREX10.ad.ms.gov.pl
  (10.11.224.150) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1473.3; Thu, 31 Oct
  2019 14:46:10 +0100
  Received: from SWREX04.ad.ms.gov.pl ([fe80::f9fc:46b7:6c00:914e]) by
  SWREX04.ad.ms.gov.pl ([fe80::f9fc:46b7:6c00:914e%17]) with mapi id
  15.00.1473.005; Thu, 31 Oct 2019 14:46:10 +0100

  Załączniki