Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Adm. 058-51/19 WEZWANIE DO WYKAZANIA INTERESU PUBLICZNEGO przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

  Z poważaniem,

  Aleksandra Kamińska
  Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
  w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
  tel. 32 3387 777
  ……………………………………………………………..

  ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
  www.gliwice.sr.gov.pl
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości oraz nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.
  Nadawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnioną osobę, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niekompletności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.
  This message may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the use of the individual or entity to whom is addressed. If you are not the intended recipient, then any disclosure, copying, distribution or any other action in reliance upon is expressly prohibited and may be unlawful. In this case, please advise the sender by replying and deleting this message.
  The sender cannot accept any liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission. Also, since the Internet is not a secure environment, any responsibility for the accuracy or completeness of this message cannot be accepted as well
  ________________________________

  Załączniki

 • Adm.- 058-51/19 odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam uprzejmie pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach Pani SSR Joanny Zachorowskiej z dnia 15 listopada 2019 roku o numerze Adm.- 058-51/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku.

  Z poważaniem,

  Magdalena Wasilewska
  Inspektor
  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy w Gliwicach
  tel. 32 3387 777
  ……………………………………………………………..

  ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
  http://www.gliwice.sr.gov.pl/
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości oraz nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.
  Nadawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnioną osobę, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niekompletności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.
  This message may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the use of the individual or entity to whom is addressed. If you are not the intended recipient, then any disclosure, copying, distribution or any other action in reliance upon is expressly prohibited and may be unlawful. In this case, please advise the sender by replying and deleting this message.
  The sender cannot accept any liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission. Also, since the Internet is not a secure environment, any responsibility for the accuracy or completeness of this message cannot be accepted as well.​

  Załączniki

 • Adm. 058-54/20 Odp. na wniosek o inf. publiczną przez None

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes SSR Barbary Klepacz z 24.06.2020r. o nr Adm. 058-54/20.

  Z poważaniem,

  Aleksandra Kamińska

  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy w Gliwicach
  tel. 32 3387 777
  ……………………………………………………………..

  Załączniki

  • 20200624124237055.pdf (nieskanowany) Skanuj