Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź inf. publiczna przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

  Dzień Dobry,

  W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej
  z dnia 10 września 2019r. sygn. A-0153-20/19.

  Z poważaniem
  Starszy Sekretarz Sądowy

  Justyna Opalińska

  Tel. 172277247

  P
  Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
  Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
  jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
  tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
  osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
  komputera.

  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
  Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
  action in reliance upon, this information by persons or entities other than
  the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
  notify the sender and delete the material from your computer.

  Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie
  informacji publicznej

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
  Kolbuszowej

  adres: ul. Tyszkiewiczów 4 , 36-100 Kolbuszowa , tel. 17 2277239

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do
  korespondencji: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100
  Kolbuszowa lub e-mail: {{ email }}.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego
  wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z
  dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6
  ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub
  podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich
  sprostowania, zgodnie

  z obwiązującymi przepisami.

  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
  realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w
  zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
  podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

  Administrator Danych Osobowych

  Załączniki

  • A-0153-20-19.pdf