Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na inf. publiczną Adm.-0132-31/19 i zobowiązanie przez Sąd Rejonowy w Kozienicach

  Dzień dobry
  W załączeniu przesyłam częściową odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej oraz zobowiązanie do sprecyzowania wniosku.

  Iwona Myśler
  Sąd Rejonowy w Kozienicach
  Specjalista w Oddziale Administracyjnym
  p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
  tel. 048 614-29-13 wew. 202

  Uwaga: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

  Załączniki

 • pismo dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kozienicach

  Dzień dobry
  W załączeniu przesyłam pismo dotyczące wniosku o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  Iwona Myśler
  Sąd Rejonowy w Kozienicach
  Specjalista w Oddziale Administracyjnym
  p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
  tel. 048 614-29-13 wew. 202

  Uwaga: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

  Załączniki

 • Re: pismo dot. informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na Państwa pisma z 3 września i 13 września 2019 r., informuję, że nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na pytania nr 7-12. Poniżej wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pytań:

  Co do wątpliwości w pytaniu nr 7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku? - chodzi nam o to, ilu sędziów zostało powołanych na stanowiska w sądach wyższego rzędu oraz o sędziów, którzy uzyskali wynagrodzenie w kolejnej stawce awansowej. Najchętniej otrzymalibyśmy te dane w podziale na te powyższe rodzaje.

  Co do pytania nr 8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.

  Co do pytań 9, 10 - chodzi o sprawy przydzielone/prowadzone, a nie zakończone - który sędzia w całym sądzie prowadził najwięcej/najmniej spraw w danym roku (chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu)

  Co do pytań 11 i 12 - Aby uzyskać te informacje należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw prowadzonych przez sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku. Na sprawy prowadzone składają się zarówno sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu.

  Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą dla Państwa wystarczające.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek Adm.-0132-31/19 przez Sąd Rejonowy w Kozienicach

  Dzień dobry
  W załączeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi na wniosek z dnia 02.09.2019r.

  Iwona Myśler
  Sąd Rejonowy w Kozienicach
  Specjalista w Oddziale Administracyjnym
  p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
  tel. 048 614-29-13 wew. 202

  Uwaga: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

  Załączniki