Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • A-052-283/19 przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

  A-052-283/19

  W załączeniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie
  Wlkp.

  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2019r.

  Z poważaniem,

  Kamila Stawiska
  Oddział Administracyjny
  Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Mieszka I 33
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 095 7256 702
  fax 095 7202 807

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • A-052-283/19 przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

  A-052-283/19

  W załączeniu przesyłam decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

  dotyczącą wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2019r.

  Z poważaniem,

  --
  Kamila Stawiska
  Sekretarz Sądowy
  Oddział Administracyjny
  Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Mieszka I 33
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 095 7256 702
  fax 095 7202 807

  Załączniki