Instytucja: 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 01.09.2019 22:35

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o02.09.2019 07:41

 • informacja publiczna przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z
  13.09.2019 r. nr Adm.105.176.2019.
  Uprzejmie proszę o potwierdzenie jego otrzymania.

  Z poważaniem

  Karolina Śreniawa-Pisarska
  Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
  w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

  --------------------------------------------------------------------------------
  Sąd Apelacyjny w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 28/29,
  reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Dyrektora Sądu
  Apelacyjnego w Gdańsku
  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
  dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
  Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Gdańsku pod adresem:
  http://www.gdansk.sa.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  Oddział Administracyjny
  tel. 58 32 38 507

  Załączniki

  • Scanned_from_a_Xerox_Multifunction_Printer.pdf