Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

7

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

  Twoja wiadomość

  Do: sad@naklo.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 01.09.2019 22:35

  odczytano w dniu 02.09.2019 07:36.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

  Dzień dobry

  A-060-38/19

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 1.09.2019 uprzejmie informuję, iż z uwagi na czasochłonne przygotowanie odpowiedzi i okolicznościami wynikłymi w sprawach rodzinnych (nieobecność do dnia 20.09.2019) uprzejmie informuję, iż dalsza odp. na wniosek będzie udzielona w terminie do 30.09.2019r .

  Ponadto zwracam się z prośbą o dokładniejsze sprecyzowanie pkt. 11 i 12 .

  Odpowiedzi na;

  pkt. 1- BARTOSZ ŁAPIŃSKI

  pkt.2 – MAŁGORZATA ŁOSOŚ,

  pkt.3 – 26.01.2008r. do 31.12.2012r.

  pkt 4. – rok 2016 -7 sędziów; 2017-7 sędziów; 2018-8 sędziów,

  pkt.5- rok 2016-0; 2017-0; 2018-0

  pkt.6- w tutejszym Sądzie nie było przypadków delegacji z innych Sądów.

  Pkt. 7 -awanse sędziów:

  - rok 2016- 2

  - rok 2017-1

  Pkt. 13 i pkt 14 sąd nie prowadzi statystyki , o której mowa w pytaniach.

  Z poważaniem

  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

  Tel/Faks. (52) 386-78-21

  Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią pod adresem: bip.naklo.sr.gov.pl w zakładce: Władze i organizacja - Ochrona Danych Osobowych

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2019 r. (sygnatura A-060-38/19) zwracamy uwagę iż:

  pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Prosimy również o odpowiedź na pytanie 8 i 9 zawarte we wniosku z dnia 01.09.2019 gdyż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__4QNZRAE.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

  Twoja wiadomość

  Do: sad@naklo.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.11.2019 11:15

  odczytano w dniu 27.11.2019 11:47.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

  Dzień dobry

  Na wstępie przepraszam za zwłokę. W załączeniu przesyłam informacje do zapytań w meilu. W razie wątpliwości proszę o informację, to je uzupełnimy.

  Z poważaniem

  Dorota Świtalska

  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

  Tel/Faks. (52) 386-78-21

  Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią pod adresem: bip.naklo.sr.gov.pl w zakładce: Władze i organizacja - Ochrona Danych Osobowych

  Załączniki