Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Adm-0144-83/19 przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes SSR Elżbiety Witkowskiej z dnia 3
  września 2019r. dotyczące udzielenia informacji publicznej.

  Natalia Kusak

  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

  Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim

  tel. 33 8475518, fax. 33 8445900

  <http://www.oswiecim.sr.gov.pl> www.oswiecim.sr.gov.pl

  Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki
  przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
  zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że
  wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne
  wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione.
  Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o
  powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z
  załącznikami.

  This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended
  only for the person or entity to whom it is addressed and may contain
  confidential or restricted content. In case you are not the intended
  recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution,
  reproduction or other use of this communication or its attachments is
  prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the
  sender and remove the message with attachments immediately.

  Załączniki

 • Re: Adm-0144-83/19 przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2019 r. (sygnatura Adm.0144-83/19) zwracamy uwagę iż:

  w pytaniu nr 8 Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.
  Stwierdzenie „średnia liczba spraw” w tym pytaniu zawarte oznacza sumę spraw w danym roku przypisaną do sędziów w podziale na liczbę sędziów w danym roku.
  W pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.
  Pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__TG13tNy.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • FW: Dokument ze skanera przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

  Z poważaniem

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Grażyna Rusinek

  Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

  Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim

  tel. 33 8475518, fax. 33 8445900

  <http://www.oswiecim.sr.gov.pl/> www.oswiecim.sr.gov.pl

  Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki
  przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
  zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że
  wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne
  wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione.
  Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o
  powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z
  załącznikami.

  This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended
  only for the person or entity to whom it is addressed and may contain
  confidential or restricted content. In case you are not the intended
  recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution,
  reproduction or other use of this communication or its attachments is
  prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the
  sender and remove the message with attachments immediately.

  Załączniki