'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Otwocku

  Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Otwocku w załączeniu uprzejmie
  przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Joanna Jaroń

  p.o. sekretarza sądowego

  Oddział administracyjny

  Sąd Rejonowy w Otwocku

  22 778 25 11

  Załączniki

 • prośba o podanie nr konta przez Sąd Rejonowy w Otwocku

  W nawiązaniu do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku, II SAB/Wa 873/19 zwracam się z prośbą o podanie nr konta Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, na który Sąd Rejonowy w Otwocku prześle kwotę zasądzoną w w/w orzeczeniu.

  Z poważaniem
  Marzena Kwiatek
  specjalista ds. administracji

 • prośba o podanie numeru konta przez Sąd Rejonowy w Otwocku

  W nawiązaniu do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku, II SAB/Wa 873/19 zwracam się z prośbą o podanie nr konta Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, na który Sąd Rejonowy w Otwocku prześle kwotę zasądzoną w w/w orzeczeniu.

  Z poważaniem
  Marzena Kwiatek
  specjalista ds. administracji

 • wniosek o informacje publiczną przez Sąd Rejonowy w Otwocku

  Na zarządzenie SSR Anny Grudniewskiej działającej z upoważnienia Prezesa Sądu Rejonowego w Otwocku w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na ,, wniosek o udzielenie informacji publicznej'' z dnia 1 września 2019 roku w zakresie pkt 9-12.
  Anna Ostałowska

  Załączniki

  • Prez.0153-46-19.pdf (nieskanowany) Skanuj