'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

  Twoja wiadomość

  Do: Biedrzycka Karolina
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 08:33:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej-SR Rawa Maz. przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

  Z poważaniem,

  Marta Chojecka
  Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
  tel. /46/ 814-60-95

  Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna pod adresem http://www.rawa.sr.gov.pl/informacje-dla-interesanta,m,mg,3.

  Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
  ________________________________________
  Od: s.skanowanie@gmail.com <s.skanowanie@gmail.com>
  Wysłane: 16 września 2019 15:53
  Do: Chojecka Marta
  Temat: Skan

  Zeskanowany dokument w zalaczniku.

  -------------------
  FS-1035MFP
  [00:c0:ee:9e:e9:29]
  -------------------

  Załączniki

 • Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

  Twoja wiadomość

  Do: Biernat Teresa
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została usunięta nieprzeczytana: 9 października 2020 13:02:28 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.