Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

  • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

    1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
    2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
    3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
    4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
    5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
    6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
    7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
    8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
    9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
    10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
    11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
    12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
    13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
    14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

    Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

    Twoja wiadomość

    Do: Biuro Obsługi Interesanta SR Siemianowice Śląskie
    Temat: Wniosek o informację publiczną
    Wysłano: 1 września 2019 22:35:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

    została przeczytana: 2 września 2019 07:42:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

  • Adm.005-100/2019 przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

    Odpowiedź na informację publiczną z dnia 01 września 2019 r.

    Załączniki

    • Adm.005-100-19.pdf