Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

  Twoja wiadomość

  Do: Kozioł Ewa
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 06:40:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

  Dzień dobry,
  w nawiązaniu do wniosku z dnia 01.09.2019r. który wpłynął do tut. Sądu w dniu 02.09.2019r. w załączeniu przesyłam pismo Prezesa tutejszego Sądu.

  Z poważaniem
  Ewa Kozioł
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sąd Rejonowego
  w Strzelcach Opolskich

  Załączniki

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa tutejszego Sądu na wniosek z dnia 01.09.2019r.

  Z poważaniem
  Ewa Kozioł
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sąd Rejonowego
  w Strzelcach Opolskich

  Załączniki

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

  Dzień dobry,
  W nawiązaniu do wniosku z dnia 01.09.2019r. w załączeniu przesyłam decyzje Prezesa tutejszego Sądu z dnia 30.09.2019r.

  Z poważaniem
  Ewa Kozioł
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sąd Rejonowego
  w Strzelcach Opolskich

  Załączniki