Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

  Twoja wiadomość

  Do: Informacja
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 09:57:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

  Dzień dobry. Informuje, że Państwa wniosek został przekazany do Oddziału
  Administracji tut. Sądu jako właściwego do jego rozpoznania.

  Pozdrawiam. Renata Matuszczyk (BOI)

  W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14524@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • A-061-49/19 odp. na wniosek o udzielenie IP przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w
  Wałbrzychu z dnia 16.09.2019 r.  na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 2.09.2019 r.

  Na zarządzenie Prezesa,

  -- Z poważaniem Patrycja Nowak Zastępca Kierownika Oddziału
  Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Realizując zapisy
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:
  http://www.walbrzych.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m2,305

  Załączniki