Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Poznaniu

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

4

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu

  Pan Szymon Osowski i Pani Katarzyna Batko-Tołuć
  informuję, że poniższego e-maila przekazuję do Pani Karoliny Kaczmarek.

  Pani Karolina Kaczmarek ,
  w załączeniu przesyłam poniższego e-maila jako wniosek o udostępnienie publicznej.

  z poważaniem
  st. inspektor Violetta Waligóra
  Biuro Obsługi Interesanta
  Sądu Okręgowego w Poznaniu
  ul. Stanisława Hejmowskiego 2
  61-736 Poznań
  tel. 61 62 83 000

  Załączniki

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu

  Twoja wiadomość

  Do: Sąd Okręgowy w Poznaniu - Biuro Obsługi Interesanta
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 09:35:04 (UTC-11:00) Uniwersalny czas koordynowany -11

  została przeczytana: 1 września 2019 18:57:07 (UTC-11:00) Uniwersalny czas koordynowany -11.

 • odp. na inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Poznaniu

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa SO z dnia 11.09.2019r.

  Pozdrawiam

  Joanna Kowalska - Okulanis
  Z-ca Kierownik Oddziału Administracyjnego
  SO Poznań
  61 62 83 058

  Załączniki