Instytucja: 

Sąd Apelacyjny w Krakowie

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Krakowie

  Twoja wiadomość

  Do: Nowak, Krzysztof
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 2 września 2019 07:19:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Krakowie

  Twoja wiadomość

  Do: Kalicka, Irena
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 2 września 2019 07:53:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • informacja publiczna (Adm.-0143-172/19) przez Sąd Apelacyjny w Krakowie

  Dzień dobry

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 września 2019 r., znak: Adm.-0143-172/19.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji.

  Z poważaniem
  Katarzyna Rogowska
  Inspektor
  Oddział Administracyjny
  Sąd Apelacyjny w Krakowie
  tel.: 12 41 75 534, fax: 12 41 75 554
  Wszelkie odpowiedzi proszę kierować na adres {{ email }}<mailto:{{ email }}>
  [cid:image002.png@01D480B8.EB872F30]
  P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten email

  Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended only for the person or entity to whom it is addressed and may contain confidential or restricted content. In case you are not the intended recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution, reproduction or other use of this communication or its attachments is prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the sender and remove the message with attachments immediately.

  Załączniki