Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Szczecinie

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • pismo przez Sąd Okręgowy w Szczecinie

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
  z dnia 6 września 2019r. Adm- 028-143/19.

  Jolanta Uziębło
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Szczecinie
  tel. (91) 48-38-336
  e-mail <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • pismo__028_.143_2019-10-07-104959850.pdf
 • odpowiedź na informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Szczecinie

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
  z dnia 27 września 2019 roku Adm- 028-143/19.

  Jolanta Uziębło
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Szczecinie
  tel. (91) 48-38-336
  e-mail <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Administratorem Danych jest Sąd Okręgowy w Szczecinie, reprezentowany przez
  Prezesa Sądu . Więcej informacji na stronie:
  <http://www.szczecin.so.gov.pl/> www.szczecin.so.gov.pl i na tablicach
  informacyjnych w budynkach Sądu .

  Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani
  wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że
  rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek
  działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o
  natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy
  o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

  OSTRZEŻENIE

  Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być
  przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien
  sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd
  Okręgowy w Szczecinie nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
  spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej
  wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia,
  zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności
  wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje
  bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności
  za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości,
  które powstały na skutek jej przesyłania.

  Załączniki

  • informacja_publiczna_1_2019-10-28-103611149.pdf