Instytucja: 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

  Wiadomość przeczytano (2 września 2019 05:54:58 UTC).

 • odpowiedź dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

  Adm.S-0144-102/19
  Kraków, dn.13.09.2019

  Dzień dobry,
  w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia
  1.09.2019r. o udostępnienie informacji publicznej.

  Małgorzata Rybińska
  Oddział Kadr
  Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

  Załączniki

 • Adm.S-0144-102/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

  W załączeniu ponownie przesyłam pismo Pani Wiceprezes tut. Sądu z dnia 13 września 2019 roku, z uwagi na brak informacji o dostarczeniu wcześniejszej wiadomości.

  Renata Wiśniewska-Krystek
  Zastępca Kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
  w Krakowie

  Załączniki