Instytucja: 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 2 września 2019 roku. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

  Szanowni Państwo!

  w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 2 września 2019 roku o udostępnienie
  informacji publicznej zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa tut. Sądu na
  podstawie art. 8 ust. 3 i 4 informuję, że w zakresie punktów 1-5, 6 Państwa
  wniosku informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Sądu
  pod adresem www.sppragapolnoc.pl. W zakresie punktów 7-12 informuję, że
  Wiceprezes tut. Sądu sklasyfikował wnioskowane informacje jako informację
  publiczną przetworzoną, w związku z czym udostępnienie Państwu przedmiotowej
  informacji może nastąpić po wykazaniu przez Państwa powodów, dla których
  spełnienie żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego w
  terminie 14 dni pod rygorem umorzenia postępowania.
  Końcowo, w zakresie punktów 13 i 14 wniosku informuję, że w tut. Sądzie nie
  gromadzono takich informacji.

  Adm-0143-113/19

  Z poważaniem,

  Bogdan Płonecki

  Specjalista ds. administracyjnych

  Sekretariat Wiceprezesa

  tel. +48 22 50 91 505

  e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

  ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

  tel. +48 22 50 91 500 (cenrtala), fax +48 22 50 91 160

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  tel. +48 22 50 91 158

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie
  internetowej Sądu: <http://www.srpragapolnoc.pl/> www.srpragapolnoc.pl

  Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Prezes
  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą
  przy ul. Terespolskiej 15A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w tut.
  Sądzie: e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}, tel.
  (22) 50-91-165. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
  6 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b lub f RODO. Dane osobowe przetwarzane są
  w celu udzielenia stosownej informacji, zgodnie z wnioskiem. Okres ich
  przechowywania jest zależny od charakteru korespondencji. Prawa podmiotu
  danych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej na stronie Sądu:
  www.srpragapolnoc.pl, w zakładce "ochrona danych osobowych".

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
  być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
  informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
  powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
  nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
  Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

  Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

  __________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja bazy sygnatur
  wirusów 13602 (20160606) __________

  Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

  http://www.eset.pl lub http://www.eset.com