'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: boi@mokotow.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2019-09-01 22:35

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
  Biuro Obsługi Interesanta
  ===================================================================
  ul. Ogrodowa 51a
  00-873 Warszawa

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na Pana/i e-mail uprzejmie informuję, że e-mail został
  przekazany do Sekretariatu Prezesa.

  Treść niniejszej wiadomości oraz załączniki są poufne i prawnie
  chronione. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani adresatem informujemy, że
  jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnych
  charakterze jest zabronione. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne i
  trwałe jej usunięcie oraz poinformowanie o zaistniałej sytuacji nadawcę.

  Z poważaniem
  Inspektor Magdalena Witaszek
  Biuro Obsługi Interesantów

 • adm.0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu uprzejmie przekazuję pismo z dnia 11 września 2019 roku.

  Z poważaniem
  Anna Wieczorek
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego
  dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
  tel.: (22) 501-97-02, (22) 501-97-03,
  fax.: (22) 620-34-45
  e-mail: a.wieczorek@mokotow.sr.gov.pl

  Załączniki

 • RE informacja publiczna Adm. 0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  SĄD REJONOWY

  DLA WARSZAWY-MOKOTOWA

  W WARSZAWIE

  XVI WYDZIAŁ CYWILNY


  Warszawa, dnia 13 września 2019 roku

  Adm. 0143-202/19

  L.dz.


  Stowarzyszenie Sieć

  Obywatelska

  Watchdog Polska

  W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z
  dnia 01 września 2019 roku uprzejmie informuję, iż w XVI Wydziale Cywilnym
  wielkość referatów przestawiała się następująco:

  Rok

  Największy referat

  Najmniejszy referat

  2016

  464

  334

  2017

  637

  470

  2018

  937

  604

  Z poważaniem

  Wioletta Grzegrzółka

  Kierownik Sekretariatu XVI Wydziału Cywilnego

  --

  Treść niniejszej wiadomości oraz załączniki są poufne i prawnie chronione. W
  przypadku, gdy nie jest Pan/Pani adresatem informujemy, że jej
  rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnych charakterze
  jest zabronione. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne i trwałe jej usunięcie
  oraz poinformowanie o zaistniałej sytuacji nadawcę.

  Załączniki

 • 0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 01 września 2019 roku.

  Z poważaniem
  Anna Wieczorek
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego
  dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
  tel.: (22) 501-97-02, (22) 501-97-03,
  fax.: (22) 620-34-45
  e-mail: a.wieczorek@mokotow.sr.gov.pl

  Załączniki

 • Re: 0143-202/19 przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 19.09.2019 r. (sygnatura Adm.0143-202/19) zwracamy uwagę iż:

  pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku, dotyczyć będą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__TQzPjKL.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: boi@mokotow.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2019-11-22 11:43

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Adm. 0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przesyłam w załączeniu pismo Prezesa Sądu Rejonowego dla
  Warszawy-Mokotowa z dnia 02.12.2019 r.

  --
  Z poważaniem
  Agnieszka Zadrożna
  Z-ca Kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego
  dla Warszawy-Mokotowa
  w Warszawie
  tel:22 531-44-90
  fax:22 635-93-01
  e-mail:srwarmok@warszawa.so.gov.pl

  Załączniki