Instytucja: 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  Dzień dobry,
  wniosek przesłałam do Prezesa Sądu Apelacyjnego

  Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Apelacyjnego Andrzej Daczyński

  Sekretariat:

  tel. (61) 827-45-80
  faks (61) 822-64-20
  e-mail: {{ email }}
  sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

  Specjalista ds.administracyjnych
  Magdalena Michałek

 • odpowiedź na udostepnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  W odpowiedzi na pytania w trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie
  przekazuje poniższe informacje:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.

  SSA Andrzej Daczyński

  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.

  SSA Krzysztof Józefowicz

  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego
  Prezesa tutejszego sądu?

  4.05.2011-3.05.2017

  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich
  wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?

  2016 r. - 42 sędziów,

  2017 r. - 42 sędziów,

  2018 r. - 41 sędziów.

  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we
  wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?

  2016 r. - 4 sędziów,

  2017 r. - 4 sędziów,

  2018 r. - 4 sędziów.

  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie
  odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?

  2016 r. - 6 sędziów art. 77 par 1, 23 sędziów art. 77 par. 9,

  2017 r. - 7 sędziów art. 77 par 1, 19 sędziów art. 77 par. 9,

  2018 r. - 3 sędziów art. 77 par 1, 22 sędziów art. 77 par. 9.

  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016,
  2017 i 2018 roku?

  2016 r. - 0 sędziów,

  2017 r. - 0 sędziów,

  2018 r. - 0 sędziów.

  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio
  we wszystkich wydziałach)

  I Wydział Cywilny

  II Wydział Karny

  III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  średnio

  na sędziego

  2016

  227,0

  199,2

  304,7

  237,5

  2017

  198,7

  223,8

  176,0

  200,5

  2018

  188,4

  250,0

  214,6

  210,7

  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017,
  2018? (niezależnie od wydziału)

  2016 r. - 490 spraw,

  2017 r. - 408 spraw,

  2018 r. - 413 spraw.

  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017,
  2018? (niezależnie od wydziału)

  2016 r. - 30 spraw,

  2017 r. - 28 spraw,

  2018 r. - 27 spraw.

  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą
  spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

  2016 r. - 97,1%

  2017 r. - 94,6%

  2018 r. - 96,4%

  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą
  spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

  2016 r. - 83,3%

  2017 r. - 85,7%

  2018 r. - 63,0%

  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów
  akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Filtry w programie Sędzia 2 pozwalają na ustalenie ilości tomów akt dla
  każdej sprawy.

  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów
  akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Filtry w programie Sędzia 2 pozwalają na ustalenie ilości tomów akt dla
  każdej sprawy.

  Beata Becker

  Z-ca Kierownika Sekretariatu IV Wydziału Wizytacji

  Kierownik Zespołu ds. analiz i organizacji pracy

  Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  Tel. 61 827 45 72

  email: {{ email }}