Instytucja: 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

  Dzień dobry

  Uprzejmie informuję, iż maila przekazałem do Oddziału Administracyjnego tutejszego Sądu.

  z poważaniem
  Grzegorz Zbytek
  Biuro Obsługi Interesantów
  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

  Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymał/a Pan/Pani ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ przy ul. Piekarnicza 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ informuje, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie BIP Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ pod adresem: http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/ w zakładce: Ochrona danych.

 • Adm. 0102-102/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

  Dzień dobry,
  W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa tutejszego Sądu z dnia 16.09.2019
  r. w sprawie Adm. 0102-102/19.
  Z poważaniem,

  Magdalena Maśnicka-Dąbrowska
  Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku
  ul. Piekarnicza 10
  80-126 Gdańsk
  tel.: 58 32-13-621

  Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może
  zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymał/a
  Pan/Pani ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarnicza 10, reprezentowany
  przez Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że
  przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
  z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
  danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
  Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod adresem:
  <http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/>
  http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/ w zakładce: Ochrona danych

  Załączniki