Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Michalak Monika
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 08:24:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Michalak Monika
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 08:30:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • informacja publiczna - Adm. 0471-76/19 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  P. Szymon Osowski
  P. Katarzyna Batko-Tołuć
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1
  września 2019 r.
  w załączniku przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w
  Lublinie z dnia 12 września 2019 r.

  _Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.__
  ___
  Z poważaniem,/
  Iwona Winiarczyk/
  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Załączniki