Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
  Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14268@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__wRwUymB.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • A-065-384/19 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

  --
  Dzień Dobry,
  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Mateusza Bartoszka z dnia 25 listopada 2019 roku.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Specjalista ds. administracyjnych
  Ada Barańska

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  Oddział Administracyjny
  ul. Kamiennogórska 26
  60-179 Poznań
  tel. 61/65-85-204(205)
  fax 61/ 62-89-703
  e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami.
  Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania
  tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z
  załącznikami, bez zachowania kopii.

  Załączniki

 • A-065-384/19 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

  --
  Dzień Dobry,
  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Mateusza Bartoszka z dnia 28 listopada 2019 roku.

  *_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości._*

  Z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Specjalista ds. administracyjnych
  Ada Barańska

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  Oddział Administracyjny
  ul. Kamiennogórska 26
  60-179 Poznań
  tel. 61/65-85-204(205)
  fax 61/ 62-89-703
  e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami.
  Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania
  tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z
  załącznikami, bez zachowania kopii.

  Załączniki

 • Re: A-065-384/19 przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wezwanie z dnia 28.11.2019 r. (sygnatura A-065-384/19) zwracamy uwagę, iż:

  Wydaje nam się mało prawdopodobne by Prezes sądu nie miała wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

  Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszymi pytaniami, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego, ile pracy mają sędziowie i w jakich warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__dJSxyf9.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • A-065-384/19 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

  --
  Dzień Dobry,
  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Mateusza Bartoszka z dnia 6 grudnia 2019 roku.
  *_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości._*

  Z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Specjalista ds. administracyjnych
  Ada Barańska

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  Oddział Administracyjny
  ul. Kamiennogórska 26
  60-179 Poznań
  tel. 61/65-85-204(205)
  fax 61/ 62-89-703
  e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami.
  Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania
  tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z
  załącznikami, bez zachowania kopii.

  Załączniki

 • Re: A-065-384/19 przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2019 r. (sygnatura A-065-384/19) zwracamy uwagę iż:

  pytania 11 i 12 i stwierdzenie w nich zawarte „procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię” z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku oznacza stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku
  Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

 • A-065-384/19 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

  --
  Dzień Dobry,
  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Mateusza Bartoszka z dnia 30 grudnia 2019 roku.
  _Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości._

  Z poważaniem,
  Z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Specjalista ds. administracyjnych
  Ada Barańska

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  Oddział Administracyjny
  ul. Kamiennogórska 26
  60-179 Poznań
  tel. 61/65-85-204(205)
  fax 61/ 62-89-703
  e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami.
  Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania
  tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z
  załącznikami, bez zachowania kopii.

  Załączniki

 • A-065-384/19 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

  --
  Dzień Dobry,
  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Mateusza Bartoszka z dnia 20 stycznia 2020 roku.

  _Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości._

  Z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Specjalista ds. administracyjnych
  Ada Barańska

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  Oddział Administracyjny
  ul. Kamiennogórska 26
  60-179 Poznań
  tel. 61/65-85-204(205)
  fax 61/ 62-89-703
  e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami.
  Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania
  tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z
  załącznikami, bez zachowania kopii.

  Załączniki