Instytucja: 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
  Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14271@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__d8qJ9GZ.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <boi@szczecin-centrum.sr.gov.pl> o 22-11-2019 12:00

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o22-11-2019 12:30

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

  Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
  starszy sekretarz Tomasz Traczyk
  tel. 091 48 55 544
  e-mail: boi@szczecin-centrum.sr.gov.pl

  --------------------------------------------------------------------------------

  Dzień dobry
  przekazałem wiadomość do Oddziału Administracyjnego – tel. 48 55 275.

  Z poważaniem
  pracownik BOI Tomasz Traczyk

 • A -027-73/19 Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do Państwa e-maila przesłanego drogą elektroniczną w dniu 22 listopada 2019 roku uprzejmie informuję, że w dniu 1 września 2019 roku do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie nie wpłynął Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Informacji na Państwa wniosek z dnia 22 listopada 2019 roku udzielimy w najbliższym czasie.

  Z poważaniem

  Leokadia Gałwa

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum

  w Szczecinie

  ul. Kaszubska 42

  70-952 Szczecin

  tel. 91 48 55 275

  administracyjny@szczecin-centrum.sr.gov.pl <mailto:administracyjny@szczecin-centrum.sr.gov.pl>

  Informacja wynikająca z rozporządzenia ogólnego RODO:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie w zakładce „Ochrona danych osobowych” .

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

  Załączniki

 • A-027-73/19 dot. wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego
  Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019 roku dotyczące Państwa
  wniosku o udzielenie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Leokadia Gałwa

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum

  w Szczecinie

  ul. Kaszubska 42

  70-952 Szczecin

  tel. 91 48 55 275

  administracyjny@szczecin-centrum.sr.gov.pl
  <mailto:administracyjny@szczecin-centrum.sr.gov.pl>

  Informacja wynikająca z rozporządzenia ogólnego RODO:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż zasady
  realizacji obowiązku informowania o danych osobowych dostępne są na stronie
  internetowej Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie w zakładce
  "Ochrona danych osobowych" .

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
  jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
  tych informacji. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy
  o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

  Załączniki