Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Lubartowie

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Nieznane

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubartowie

  Twoja wiadomość

  Do: Charęzińska Anna
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 08:46:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubartowie

  Dzień dobry

  w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku

  Z poważaniem

  Anna Charęzińska

  pf kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Sąd Rejonowy w Lubartowie

  tel.81 852 68 24

  W dniu 2019-09-01 o 22:35, {{ email }}<mailto:{{ email }}> pisze:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> <http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może
  zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez
  pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie
  o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

  Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

  This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2019 r. (sygnatura Adm - 044-25/19) zwracamy uwagę iż:
  w pytaniu nr 8 Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.
  Stwierdzenie „średnia liczba spraw” w tym pytaniu zawarte oznacza sumę spraw w danym roku przypisaną do sędziów w podziale na liczbę sędziów w danym roku.
  W pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.
  Pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__HGZkknW.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubartowie

  Twoja wiadomość

  Do: Charęzińska Anna
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27 listopada 2019 09:27:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 27 listopada 2019 11:18:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Re: Wniosek o informację publiczną Adm.044-25/19 uzupełnienie przez Sąd Rejonowy w Lubartowie

  Dzień dobry

  w załączeniu uprzejmie przesyłam uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku a następnie z dnia 27 listopada 2019 roku.

  Z poważaniem

  --
  Anna Charęzińska

  pf kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Sąd Rejonowy w Lubartowie

  tel.81 852 68 24

  W dniu 2019-11-27 o 09:27, {{ email }}<mailto:{{ email }}> pisze:

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2019 r. (sygnatura Adm - 044-25/19) zwracamy uwagę iż:
  w pytaniu nr 8 Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.
  Stwierdzenie „średnia liczba spraw” w tym pytaniu zawarte oznacza sumę spraw w danym roku przypisaną do sędziów w podziale na liczbę sędziów w danym roku.
  W pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.
  Pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> <http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki:

  * https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/27784/61273

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> <http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-11 14:02:00.221464+00:00 z > adresu {{ email }}<mailto:{{ email }}>: > Dzień dobry w > załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o > > udzielenie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku Z > poważaniem > Anna Charęzińska pf kierownika Samodzielnej > Sekcji Administracyjnej Sąd > Rejonowy w Lubartowie tel.81 852 > 68 24 W dniu 2019-09-01 o 22:35, sp > rawa-14273@fedrowani > e.siecobywatelska.pl<mailto:{{ email }} ><mailto:{{ email }}> > atelska.pl> pisze: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i > art. 10 > ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, > stowarzyszenie Sieć > Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > udostępnienie następujących informacji > publicznych: 1. Imię i > nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu. 2. Imię i > nazwisko > poprzedniego Prezesa tutejszego sądu. 3. Kiedy rozpoczęła się i > kiedy > zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu? > 4. Ilu było sędziów w > tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich > wydziałach) na koniec 2016, 2017 i > 2018 roku? 5. Ile było > nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we > > wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? 6. Ilu > sędziów > delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie > odpowiednio w ciągu > 2016, 2017 i 2018 roku? 7. Ilu sędziów > tutejszego sądu awansowało w ciągu > odpowiednio - 2016, 2017 i > 2018 roku? 8. Średnia liczba spraw na sędziego w > 2016, 2017, > 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) 9. Ile spraw miał/a > > sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? > (niezależnie od > wydziału) 10. Ile spraw miał/a sędzia z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, > 2017, 2018? (niezależnie od > wydziału) 11. Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z > największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o > dane > na koniec roku). 12. Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, > 2018 (prosimy o dane na koniec > roku). 13. Czy tutejszy sąd w > 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby > tomów akt dla > każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? 14. Czy > > tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów > akt dla > każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? > Wnosimy o > udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na adres: sprawa-142 > {{ email }}<mailto:{{ email }}> > .pl<mailto:{{ email }}. ><mailto:{{ email }}.> pl> Szymon > Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z > > zasadami reprezentacji -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska > ul. Ursynowska > 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 > > www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl> > > <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl> > > www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl> > > <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl> > > www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl> > > <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl> > > www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org> > < > http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.o><http://www.informacjapubliczna.o> rg> NIP > 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. > Warszawy w Warszawie, XIII > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru > Sądowego Wiadomość ta > przeznaczona jest wyłącznie dla > jej adresata i może zawierać informacje > zastrzeżone i prawnie > chronione. Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo > niniejszą > wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy i > usunięcie > wiadomości wraz z załącznikami. Ta wiadomość i > wszelkie załączone do niej > pliki mogą być poufne i prawnie > chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym > adresatem, > jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli > > otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o > niezwłocznie > powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z > załącznikami. This > message and attached files may be > confidential and legally protected. If you are > not the intended > recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have > > received this message by mistake, please notify the sender > immediately and > delete the message along with attachments.

  Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może
  zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez
  pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie
  o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

  Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

  This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

  Załączniki