'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
  Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14276@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__35Cipor.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • informacja pub;liczna przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że nie zgadzam się ze stanowiskiem, że Sąd Rejonowy w Bartoszycach pozostaje w bezczynności w tej sprawie. Wniosek ten nie został wniesiony prawidłowo, ponieważ z informacji zawartej na stronie internetowej Sądu (zakładka Informacje, Dostęp do informacji publicznej) właściwym adresem do korespondencji drogą elektroniczną w tych sprawach jest oddzial.administracyjny@bartoszyce.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@bartoszyce.sr.gov.pl>?. Tymczasem przedmiotowa korespondencja skierowana została na BOI i niestety nie została przekazana prezesowi Sądu. Prezes Sądu o złożeniu wniosku uzyskał wiedzę w dniu 26.11.2019 r. Informuję ponadto, że odpowiedź na kwestie poruszane we wniosku zostaną udzielone niezwłocznie po ich przygotowaniu

  Arkadiusz Rokicki

  prezes Sądu Rejonowego

  w Bartoszycach

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach

  W związku z pismem dotyczącym udostępnienia informacji publicznej informuję, że udzielenie odpowiedzi w zakresie zagadnień określonych w pkt od 8 do 12 wymaga jej przetworzenia w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U 2019.1429), co uzależnione jest od wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.

  W związku z powyższym zobowiązuję do wykazania w terminie 7 dni szczególnie istotnego interesu publicznego do udzielenia przetworzonej informacji publicznej pod rygorem odmowy jej udzielania bądź złożenia oświadczenia, czy podtrzymuje swój wniosek.

  Informuję ponadto, że udzielenie żądanej informacji nie jest możliwe w oparciu o urządzenia ewidencyjne (w tym program SAWA) stosowane w Sądzie. Sąd (poszczególne wydziały) nie prowadzą statystyk dotyczących średniego obciążenia na sędziego, rankingów w zakresie obciążenia i ilości "procentowego wykonania spraw".

  Arkadiusz Rokicki

  Prezes Sądu Rejonowego

  w Bartoszycach

 • Re: informacja publiczna przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wezwanie do wykazania interesu publicznego z dnia 28.11.2019 r. pragniemy wyrazić nasze stanowisko w stosunku do braku odpowiedzi na pytania 8 - 12 wniosku z dnia 01.09.2019 r.

  Interesem publicznym stojącym za naszymi pytaniami, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego, ile pracy mają sędziowie i w jakich warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__KPJK1Gb.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach

  Twoja wiadomość

  Do: Adamkiewicz Agnieszka
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 3 grudnia 2019 15:13:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 4 grudnia 2019 07:20:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach

  W związku z pismem dotyczącym udostępnienia informacji publicznej informuję, że odpowiedź w tej sprawie nie może zostać udzielona w terminie 14 dni z uwagi na konieczność dokonania ustaleń i wyliczeń, zwłaszcza w odniesieniu do informacji przetworzonych.

  Informuję ponadto, że na podstawie art. 13 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) powyższa informacja udzielona zostanie w terminie do 15.01.2020 r.

  Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach

  Arkadiusz Rokicki

  ?

 • informacja publiczna przez None

  ?

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję ze:

  Ad. 1 dane znajdują się na stronie internetowej Sądu - https://bartoszyce.sr.gov.pl/,

  Ad 2. SSR Jolanta Mazurek,

  Ad 3. 2010 - 2014,

  Ad. 4 - 11,

  Ad. 5 - 2017 -1, 2018 - 2,

  Ad. 6 - 0,

  Ad. 7 - 0,

  Ad. 8 - 12 - w załączeniu przedstawiam obciążenie każdego sędziego i załatwienia w latach 2016 - 2018. Informuję, że porównywanie obciążenia pomiędzy orzecznikami orzekającymi w różnych wydziałach jest niecelowe i daje wypaczony obraz obciążenia pracą. Ponadto trudności z oceną faktycznego obciążenia wynikają z faktu długotrwałych nieobecności sędziów w pracy (w tych okresach nie są przydzielane nowe sprawy), przesunięciami pomiędzy wydziałami a także przyznawaniem spraw w IV Wydziale Pracy sędziom spoza wydziały w sytuacji, gdy orzekający tam sędzia był wyłączony z rozpoznania,

  Ad. 13 - nie,

  Ad 14 - nie.

  W załączeniu skany obciążenia i załatwienia sędziów Sądu Rejonowego w Bartoszycach.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Rokicki

  Prezes Sądu rejonowego w Bartoszycach

  Załączniki