Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

  Twoja wiadomość

  Do: Grabarz Urszula
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 07:33:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

  Twoja wiadomość

  Do: Szydłowska Iwona
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 07:58:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja publiczna - Adm.061-39 przez None

  Dzień dobry
  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Marzena Kostusik
  Starszy inspektor
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
  tel. 083 343 63 14 wew. 502, fax. 342 08 80 wew. 505

  Informacja zawarta w tej transmisji jest przeznaczona tylko dla osoby lub jednostki, do której jest adresowana. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli to nie Państwo są wskazanym odbiorcą, nie można kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią. W przypadku otrzymania tej transmisji przez pomyłkę, proszę powiadomić nadawcę za pomocą e-maila zwrotnego i usunąć tę transmisję (wraz z załącznikami) z Państwa systemu.

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
  W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
  Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej.

  Załączniki

 • Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja publiczna - Adm.061-39 przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2019 r. (sygnatura Adm.061-39/2019) zwracamy uwagę iż:

  w pytaniu nr 8 Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.
  Stwierdzenie „średnia liczba spraw” w tym pytaniu zawarte oznacza sumę spraw w danym roku przypisaną do sędziów w podziale na liczbę sędziów w danym roku.

  W pytaniach nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.

  Pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą /najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku, dotyczyć będą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__P8zdxRg.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

  Twoja wiadomość

  Do: Grabarz Urszula
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 22 listopada 2019 12:16:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 22 listopada 2019 12:26:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

  Twoja wiadomość

  Do: Szydłowska Iwona
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 22 listopada 2019 12:16:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 27 listopada 2019 09:19:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.