Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

  Twoja wiadomość

  Do: Wojtyła Janusz
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 07:37:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa pytanie przesłane do nas pocztą tradycyjną (pismo z dnia 13.09.2019 r., odebrane 19.09.2019 r.) wyjaśniamy, o co chodzi nam w pytaniach 11 i 12, których treść brzmi:

  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

  Aby uzyskać powyższe informacje należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

  Twoja wiadomość

  Do: Wojtyła Janusz
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 23 września 2019 15:04:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 23 września 2019 15:40:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu z 2.01.2020r. w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Z poważaniem
  Agata Białas

  Załączniki

  • skan.pdf
 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.