Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedx na informacje publiczna przez Sąd Rejonowy w Biskupcu

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na informacje publiczną

  Na zarządzenie

  Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu

  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Mariola Szyrwińska

  tel. 89 715 6945

  sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl>

  Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

  Załączniki

 • Re: odpowiedx na informacje publiczna przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2019 r. (sygnatura A-067-32/19) zwracamy uwagę iż:

  stwierdzenie zawarte w odpowiedzi na pytania 9-12 (Ad. 9-12 dane sprawozdania statystyczne za I półrocze i rok z poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie internetowej Sądu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) jest mało precyzyjne. W związku z powyższym prosimy o wysłanie linków prowadzących do odpowiedzi na nasze pytania.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__eDYpYaa.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Biskupcu

  A-067-32/19)

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 22-11-2019r. https://biskupiec.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=125

  w zakładce "INFORMACJE "- STATYSTYKA SĄDOWA

  Na zarządzenie

  Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu

  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Mariola Szyrwińska

  tel. 89 715 6945

  sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl>

  Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)
  ________________________________
  Od: sprawa-14285@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14285@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 22 listopada 2019 12:44
  Do: SF BI Sekcja Administracyjna
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2019 r. (sygnatura A-067-32/19) zwracamy uwagę iż:

  stwierdzenie zawarte w odpowiedzi na pytania 9-12 (Ad. 9-12 dane sprawozdania statystyczne za I półrocze i rok z poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie internetowej Sądu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) jest mało precyzyjne. W związku z powyższym prosimy o wysłanie linków prowadzących do odpowiedzi na nasze pytania.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki:

  * https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/27708/60508

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-11-04 13:12:42.468272+00:00 z > adresu sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl: > W załączeniu > przesyłam odpowiedź na informacje publiczną Na zarządzenie > > Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu Kierownik Samodzielnej Sekcji > > Administracyjnej Mariola Szyrwińska tel. 89 715 6945 > sekcja.administrac > yjna@biskupiec.sr.gov.pl<mailto:sekcja.adminis > tracyjna@biskupiec.sr.gov.pl> > Informacje o sposobie przetwarzania > danych osobowych dostępne są na stronie > internetowej sądu, w > zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na > tablicy > ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 > Europejskiego > rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z > dnia 27 kwietnia 2016 roku > (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)