Instytucja: 

SIECHNICE

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-04-06 12:48:09

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Tegoroczne sesje Rady Miejskiej w Siechnicach odbyły się w dniach: 17 lutego 2022 r., 24 marca 2022 r. (dalszy ciąg obrad w dniu 31.03.2022) w trybie zdalnym.
1aa) Stacjonarnego
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)Tak - część radnych przebywała w sali sesyjnej, a część łączyła się zdalnie.
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Tak - część radnych przebywała w sali sesyjnej, a część łączyła się zdalnie.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.SESJA NR L/22 w dniu 17.02.2022 r. https://siechnice.esesja.pl/posiedzenie/df5d8030-5740-4 SESJA NR LI/22 w dniu 24.03.2022 r. https://siechnice.esesja.pl/posiedzenie/a92136f1-eaa0-4
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Komisja Statutowa jest w trakcie zmian Statutu.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Tak — wyniki są widoczne dla radnych i mieszkańców.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Tak - mieszkańcy mogą brać udział zdalnie z możliwością zabrania głosu. Dyskusja oraz głosowanie nad projektami uchwał odbywają się za pośrednictwem programu e-Sesja oraz Microsoft Teams.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Transmisje obrad Sesji Rady Miejskiej ("na żywo") odbywają się poprzez bezpośrednie przesyłanie sygnału na portal eSesja. Osoba zainteresowana zdalnym wzięciem udziału w dyskusji na sesji Rady Miejskiej zobowiązana jest przed sesją zgłosić swój udział na adres: radamiejskaQumsiechnice.pl ze wskazaniem punktu porządku obrad. W zgłoszeniu należy podać adres e-mailowym, na który zostaje przesłany link do udziału w sesji. Osobie zainteresowanej wzięciem udziału w dyskusji, na jej wniosek zgłoszony przed rozpoczęciem sesji zostaje udzielony głos za zgodą Rady. Dyskusja oraz głosowanie nad projektami uchwał odbywają się za pośrednictwem programu e-Sesja oraz Microsoft Teams.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Tak — mieszkańcy mogą brać udział w posiedzeniu w siedzibie urzędu.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Tak - Osoba zainteresowana zdalnym wzięciem udziału w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej zobowiązane są przed rozpoczęciem posiedzenia zgłosić swój udział na adres: radamiejskaQ©umsiechnice.pl wraz z podaniem adresu e-mailowego, na który zostało zarejestrowane konto w aplikacji Microsoft Teams. Dyskusje nad projektami uchwał odbywają się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie wpłynęły skargi.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez SIECHNICE
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SIECHNICE
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez SIECHNICE
  Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

  Załączniki

  • winmail.dat
 • Odpowiedź - Sesje zdalne przez SIECHNICE
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SIECHNICE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001.jpg
  • odpowiedź_z_dnia_06-04-2022.pdf