Instytucja: 

ZAWONIA

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

NrPytanieOdpowiedź
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Wszystkie sesje Rady Gminy Zawonia w 2022 r. odbyły się w formie stacjonarnej. Daty odbytych sesji: 24.02.2022 r., 31.03.2022 r., 29.04.2022 r. Na dzień 26.05.2022 r. zwołana jest sesja Rady również w formie stacjonarnej.
1aa) StacjonarnegoTak
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)Nie
1cc) KorespondencyjnegoNie
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Nie
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.https://bip.zawonia.pl/197/305/projekty-uchwal-rady-gminy.html
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Nie
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Nie
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Nie
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Nie
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez ZAWONIA
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z ZAWONIA
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWONIA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ZAWONIA i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć

  Pan Szymon Osowski

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 maja 2022 r. o udostępnienie informacji
  publicznej informuję, co następuje:

  Ad. 1. Wszystkie sesje Rady Gminy Zawonia w 2022 r. odbywały się w formie
  stacjonarnej. Daty odbytych sesji: 24.02.2022 r., 31.03.2022 r., 29.04.2022
  r. Na dzień 26.05.2022 r. zwołana jest sesja Rady

  również w formie stacjonarnej.

  Ad. 2. Nie miały miejsca sytuacje wymienione w pkt 2 ww. wniosku.

  Ad. 3. Informuję, iż projekty uchwał zamieszczane są w Biuletynie Informacji
  Publicznej Gminy Zawonia pod adresem:
  https://bip.zawonia.pl/197/305/projekty-uchwal-rady-gminy.html .

  Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
  do momentu podpisania uchwała przez Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia.

  Ad. 6. Posiedzenia komisji Rady Gminy Zawonia nie są transmitowane.

  Odnośnie pkt: 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 8, 8a i 9 ww. wniosku informuję, iż
  posiedzenia Rady Gminy Zawonia prowadzone są tylko w formie stacjonarnej.

  Z poważaniem

  Wojciech Hoffman

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Zawonia

  ul. Trzebnicka 11

  55-106 Zawonia

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  tel. 71 312 81 82 wew. 53

  fax. 71 312 95 59

  <https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=17&menu=19&strona=1>

  ____________________________________________________________________________
  ____________

  Uwaga!

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może

  zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości
  otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,

  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
  jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej

  informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał

  ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie z komputera
  tego materiału bez zapoznawania się z jego treścią.

  Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze sposobem przetwarzania danych osobowych,
  zapraszamy na naszą stronę
  <https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=232&strona=1>
  www.zawonia.pl

  Załączniki