Instytucja: 

BIELAWA

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-19 11:59:17

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Sesje Rady Miejskiej Bielawy odbywały się w trybie stacjonarnym i zdalnym. a) LIV Sesja Rady Miejskiej Bielawy w dniu 30.03.2022 r.; LVI Sesja RMB w dniu 27.04.2022 r. b) LI Sesja RMB w dniu 14.01.2022 r.; LII Sesja RMB w dniu 26.01.2022 r.; LIII Sesja RMB w dniu 23.02.2022 r.; LV Sesja RMB w dniu 13.04.2022 r., LVII Sesja RMB w dniu 13.05.2022 r. c) żadna Sesja RMB nie odbyła w trybie korespondencyjnym.
1aa) StacjonarnegoLIV Sesja Rady Miejskiej Bielawy w dniu 30.03.2022 r.; LVI Sesja RMB w dniu 27.04.2022 r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)LI Sesja RMB w dniu 14.01.2022 r.; LII Sesja RMB w dniu 26.01.2022 r.; LIII Sesja RMB w dniu 23.02.2022 r.; LV Sesja RMB w dniu 13.04.2022 r., LVII Sesja RMB w dniu 13.05.2022 r.
1cc) Korespondencyjnegożadna Sesja RMB nie odbyła w trybie korespondencyjnym.
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Tak
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.https://bielawa.finn.pl/bipkod/19565735
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Tak
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Tak
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy czy zainteresowani mogą zgłosić wcześniej chęć uczestniczenia w sesji.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Tak
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Nie dotyczy
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie dotyczy
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Sesje zdalne przez BIELAWA
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z BIELAWA
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Miejski w Bielawie

 • Sesje zdalne [Sprawa#BRM.1431.3.2022] przez BIELAWA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BIELAWA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Dokumenty: BRM.KW-00086/22
  Znak sprawy: BRM.1431.3.2022
  Rej. koresp. wych.: kwe-000303/22
  Wysłane przez: Agnieszka Raś
  Tel. służbowy: 74 8328 770
  Fax: 74 833 58 38
  Miejsce urzędowania: ul. Piastowska 1 pok.11

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa zapytania o informację publiczną z dnia 16.05.2022 r. informuję:

  Ad. 1
  Sesje Rady Miejskiej Bielawy odbywały się w trybie stacjonarnym i zdalnym.
  a) LIV Sesja Rady Miejskiej Bielawy w dniu 30.03.2022 r.; LVI Sesja RMB w dniu 27.04.2022 r.
  b) LI Sesja RMB w dniu 14.01.2022 r.; LII Sesja RMB w dniu 26.01.2022 r.; LIII Sesja RMB w dniu 23.02.2022 r.; LV Sesja RMB w dniu 13.04.2022 r., LVII Sesja RMB w dniu 13.05.2022 r.
  c) żadna Sesja RMB nie odbyła w trybie korespondencyjnym.

  Ad. 2
  Tak

  Ad. 3
  https://bielawa.finn.pl/bipkod/19565735

  Ad. 4
  Nie

  Ad. 5a
  Tak

  Ad. 5b
  Tak

  Ad. 5c
  Mieszkańcy czy zainteresowani mogą zgłosić wcześniej chęć uczestniczenia w sesji.

  Ad. 5d
  Tak

  Ad. 6
  Nie

  Ad. 7
  Nie dotyczy

  Ad. 8
  Nie dotyczy

  Ad. 8a
  Nie dotyczy

  Ad.9
  Nie.

  Z wyrazami szacunku
  Agnieszka Raś
  Kierownik BRM
  Wiadomość wysłano do: {{ email }}.
  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL