Instytucja: 

BOGATYNIA

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-23 16:01:07

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Sesje Rady Miejskiej w Bogatyni odbywały się wyłącznie w trybie stacjonarnym. Wszystkie sesje dostępne są na stronie: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenia.
1aa) StacjonarnegoTak
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)Nie
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Nie
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Linki do projektów uchwał RM opublikowane przed sesją Rady Miejskiej: 1. LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 19.01.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/faf64e20-b0a8-4 http://bip.bogatynia.pl/?c=1455 2. LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 03.02.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/ffe53568-d476-4 http://bip.bogatynia.pl/?a=14338 http://bip.bogatynia.pl/?a=14339 http://bip.bogatynia.pl/?a=14340 http://bip.bogatynia.pl/?a=14341 http://bip.bogatynia.pl/?a=14342 http://bip.bogatynia.pl/?a=14343 http://bip.bogatynia.pl/?a=14344 http://bip.bogatynia.pl/?a=14345 http://bip.bogatynia.pl/?a=14346 3. LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 21.02.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/f248cd5a-234b-4 http://bip.bogatynia.pl/?a=14343 4. LXXX Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 28.02.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/ad6b604d-5a6b-4 5. LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 31.03.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/6a871156-9522-4 http://bip.bogatynia.pl/?a=14526 http://bip.bogatynia.pl/?a=14527 http://bip.bogatynia.pl/?a=14528 http://bip.bogatynia.pl/?a=14529 http://bip.bogatynia.pl/?a=14530 http://bip.bogatynia.pl/?a=14531 http://bip.bogatynia.pl/?a=14532 http://bip.bogatynia.pl/?a=14533 http://bip.bogatynia.pl/?a=14534 http://bip.bogatynia.pl/?a=14535 6. LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 29.04.2022 roku Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/f09d8d65-4b0d-4 http://bip.bogatynia.pl/?a=14630 http://bip.bogatynia.pl/?a=14627 http://bip.bogatynia.pl/?a=14628 http://bip.bogatynia.pl/?a=14629 http://bip.bogatynia.pl/?a=14631 http://bip.bogatynia.pl/?a=14632 http://bip.bogatynia.pl/?a=14633 http://bip.bogatynia.pl/?a=14634
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie dokonano zmiany Statutu Gminy Bogatynia w przedmiotowym zakresie.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Wyniki przeprowadzonych głosowań na sesjach Rady Miejskiej w Bogatyni są od razu widoczne dla mieszkańców i uczestniczących w obradach Radnych Rady Miejskiej.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Nie ma możliwości zabrania głosu przez mieszkańca w trakcie sesji online. Mieszkaniec ma możliwość oglądania transmisji sesji Rady Miejskiej na żywo.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Brak możliwości bezpośredniego uczestnictwa w obradach sesji Rady Miejskiej w Bogatyni przez mieszkańca w Bogatyni. Jedyną formą uczestnictwa na sesji Rady Miejskiej jest osobiste stawiennictwo.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Tak, istnieje taka możliwość.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Komisje Rady Miejskiej nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Tak istnieje możliwość aby mieszkańcy uczestniczyli i zabierali głos na posiedzeniach komisji problemowych.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nikomu nie odmówiono uczestnictwa w posiedzeniach komisji problemowych.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.W roku 2022 do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni nie wpłynęły skargi mieszkańców oraz radnych dotyczące zdalnego trybu obradowania.

Otrzymano: 2022-05-23 16:03:09

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Sesje Rady Miejskiej w Bogatyni odbywały się wyłącznie w trybie stacjonarnym. Wszystkie sesje dostępne są na stronie: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenia.
1aa) StacjonarnegoSesje Rady Miejskiej w Bogatyni odbywały się w trybie stacjonarnym.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Na sesjach Rady Miejskiej w Bogatyni Radni Rady Miejskiej uczestniczyli osobiście. Nie było przypadku, gdy część radnych obradowała na Sali konferencyjnej, a część radnych łączyła się zdalnie.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Linki do projektów uchwał RM opublikowane przed sesją Rady Miejskiej: 1. LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 19.01.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/faf64e20-b0a8-4 http://bip.bogatynia.pl/?c=1455 2. LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 03.02.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/ffe53568-d476-4 http://bip.bogatynia.pl/?a=14338 http://bip.bogatynia.pl/?a=14339 http://bip.bogatynia.pl/?a=14340 http://bip.bogatynia.pl/?a=14341 http://bip.bogatynia.pl/?a=14342 http://bip.bogatynia.pl/?a=14343 http://bip.bogatynia.pl/?a=14344 http://bip.bogatynia.pl/?a=14345 http://bip.bogatynia.pl/?a=14346 3. LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 21.02.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/f248cd5a-234b-4 http://bip.bogatynia.pl/?a=14343 4. LXXX Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 28.02.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/ad6b604d-5a6b-4 5. LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 31.03.2022 roku: Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/6a871156-9522-4 http://bip.bogatynia.pl/?a=14526 http://bip.bogatynia.pl/?a=14527 http://bip.bogatynia.pl/?a=14528 http://bip.bogatynia.pl/?a=14529 http://bip.bogatynia.pl/?a=14530 http://bip.bogatynia.pl/?a=14531 http://bip.bogatynia.pl/?a=14532 http://bip.bogatynia.pl/?a=14533 http://bip.bogatynia.pl/?a=14534 http://bip.bogatynia.pl/?a=14535 6. LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 29.04.2022 roku Portal Mieszkańca: https://bogatynia.esesja.pl/posiedzenie/f09d8d65-4b0d-4 http://bip.bogatynia.pl/?a=14630 http://bip.bogatynia.pl/?a=14627 http://bip.bogatynia.pl/?a=14628 http://bip.bogatynia.pl/?a=14629 http://bip.bogatynia.pl/?a=14631 http://bip.bogatynia.pl/?a=14632 http://bip.bogatynia.pl/?a=14633 http://bip.bogatynia.pl/?a=14634
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie dokonano zmiany Statutu Gminy Bogatynia w przedmiotowym zakresie.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Wyniki przeprowadzonych głosowań na sesjach Rady Miejskiej w Bogatyni są od razu widoczne dla mieszkańców i uczestniczących w obradach Radnych Rady Miejskiej.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Nie ma możliwości zabrania głosu przez mieszkańca w trakcie sesji online. Mieszkaniec ma możliwość oglądania transmisji sesji Rady Miejskiej na żywo.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Brak możliwości bezpośredniego uczestnictwa w obradach sesji Rady Miejskiej w Bogatyni przez mieszkańca w Bogatyni. Jedyną formą uczestnictwa na sesji Rady Miejskiej jest osobiste stawiennictwo.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Tak, istnieje taka możliwość.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Komisje Rady Miejskiej nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Tak istnieje możliwość aby mieszkańcy uczestniczyli i zabierali głos na posiedzeniach komisji problemowych.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nikomu nie odmówiono uczestnictwa w posiedzeniach komisji problemowych.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.W roku 2022 do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni nie wpłynęły skargi mieszkańców oraz radnych dotyczące zdalnego trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez BOGATYNIA
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z BOGATYNIA i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • (bez tematu) przez BOGATYNIA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BOGATYNIA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • Stowarzyszenie_Sieć_Obywatelska-sig.pdf
 • (bez tematu) przez BOGATYNIA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BOGATYNIA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • Stowarzyszenie_Siec_Obywatelska-sig.pdf