Instytucja: 

WALIM

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-23 12:12:36

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.- XXXIV. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 25 stycznia 2022 roku za pomocą środków porozumiewania na odległość. - XXXV. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 22 lutego 2022 roku za pomocą środków porozumiewania na odległość. - XXXVI. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 29 marca 2022 roku stacjonarnie. - XXXVII. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 26 kwietnia 2022 roku stacjonarnie.
1aa) StacjonarnegoXXXVI. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 29 marca 2022 roku
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)- XXXIV. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 25 stycznia 2022 roku - XXXV. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 22 lutego 2022 roku
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?W czasie trwania sesji w styczniu i lutym wszyscy radni łączyli się zdalnie, natomiast w marcu i kwietniu wszyscy radni przebywali w sali sesyjnej.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Wszystkie opublikowane projekty uchwał są dostępne pod linkiem: http://bip.walim.pl/?a=5726
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.W związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość nie doszło do zmiany statutu.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Podczas posiedzeń rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość wszystkie głosowania przeprowadzone były imiennie. Przewodnicząca wyczytywała kolejno radnych, którzy przedstawiali swoje stanowisko na forum.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Z przyczyn technicznych mieszkańcy nie mają możliwości samodzielnego i bezpośredniego dołączenia do spotkania.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Udział w zdalnych posiedzeniach rady gminy jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Mieszkaniec może uczestniczyć w posiedzeniu zdalnym w siedzibie urzędu.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Udziału w zdalnych posiedzeniach komisji rady gminy jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci uczestnictwa. Nie było takiej sytuacji.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci uczestnictwa. Nie było takiej sytuacji.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Do organów gminy nie wpłynęły skargi dotyczące zdalnego trybu obradowania

Otrzymano: 2022-05-23 12:15:38

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.- XXXIV. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 25 stycznia 2022 roku za pomocą środków porozumiewania na odległość. - XXXV. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 22 lutego 2022 roku za pomocą środków porozumiewania na odległość. - XXXVI. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 29 marca 2022 roku stacjonarnie. - XXXVII. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 26 kwietnia 2022 roku stacjonarnie.
1aa) StacjonarnegoXXXVI. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 29 marca 2022 roku
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)- XXXIV. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 25 stycznia 2022 roku - XXXV. Sesja Rady Gminy Walim odbyła się 22 lutego 2022 roku
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?W czasie trwania sesji w styczniu i lutym wszyscy radni łączyli się zdalnie, natomiast w marcu i kwietniu wszyscy radni przebywali w sali sesyjnej.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Wszystkie opublikowane projekty uchwał są dostępne pod linkiem: http://bip.walim.pl/?a=5726
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.W związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość nie doszło do zmiany statutu.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Podczas posiedzeń rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość wszystkie głosowania przeprowadzone były imiennie. Przewodnicząca wyczytywała kolejno radnych, którzy przedstawiali swoje stanowisko na forum.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Z przyczyn technicznych mieszkańcy nie mają możliwości samodzielnego i bezpośredniego dołączenia do spotkania.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Udział w zdalnych posiedzeniach rady gminy jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Mieszkaniec może uczestniczyć w posiedzeniu zdalnym w siedzibie urzędu.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Udziału w zdalnych posiedzeniach komisji rady gminy jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci uczestnictwa. Nie było takiej sytuacji.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci uczestnictwa. Nie było takiej sytuacji.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Do organów gminy nie wpłynęły skargi dotyczące zdalnego trybu obradowania

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - sesje za pomocą środków porozumiewania na odległość przez WALIM
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WALIM i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Dzień dobry,
  W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej
  z dnia 16.05.2022 r.

  Pozdrawiam

  Załączniki

  • Urzad_Gminy_Walim_-_pismo_przewodnie_ogolne.pdf
  • rada.vcf
 • Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - sesje za pomocą środków porozumiewania na odległość przez WALIM
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WALIM i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Dzień dobry,
  W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej
  z dnia 16.05.2022 r.

  Pozdrawiam

  Załączniki

  • Urzad_Gminy_Walim_-_pismo_przewodnie_ogolne_sPX9qKC.pdf
  • rada_oH1IZvZ.vcf