Instytucja: CZERNIKOWO

Monitoring: Sesje zdalne

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Sesje zdalne przez CZERNIKOWO

 • Re: Sesje zdalne przez CZERNIKOWO

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  16.05.2022 r. poniżej przesyłam odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:
  >
  > 1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
  > podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  > a) Stacjonarnego - nie odbywały się,
  > b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą
  > sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  >
  - Sesja XXXIV z dnia 19 stycznia 2022 r.- tryb zdalny,

  - Sesja XXXV z dnia 23 lutego 2022 r. - tryb zdalny,

  - Sesja XXXVI z dnia 30 marca 2022 r.- tryb zdalny

  > c) Korespondencyjnego- nie dotyczy.
  >
  > 2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
  > radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
  > część łączyła się zdalnie?
  >
        NIE ( za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Gminy, który łączył się
  z Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy- reszta Radnych zdalnie)
  >
  > 3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed
  > każdą z ww. sesji.
  >
          NIE MAMY

     4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków
  porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany
  statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach?
  Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

          NIE

  > 5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
  > porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
  > uczestniczących radnych i mieszkańców?
  >
          NIE
  >
  > 5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
  > porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
  > zabrania głosu?
  >
          TAK
  >
  > 5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
  > się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
  > tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.
  >
          Wcześniejsze zgłoszenie
  >
  > 5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
  > porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby
  > mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
  >
          TAK
  >
  > 6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?
  >
          NIE
  >
  > 7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
  > porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
  > mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?
  >
          NIE
  >
  > 8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy
  > odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
  > odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
  >
          NIE DOTYCZY
  >
  >
  >
  > 8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
  > uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
  >
          NIE DOTYCZY
  >
  >
  > 9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
  > dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość)
  > trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.
  >
          NIE

  Anna Kozakiewicz
  Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo
  tel.(54) 287-50-01, 883-689-561