Instytucja: 

Bydgoszcz

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-26 14:45:04

NrPytanieOdpowiedź
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.XLIX Sesja RM Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2022 r. - sesja w zdalnym trybie obradowania, L Sesja RM Bydgoszczy w dniu 23 lutego 2022 r. - sesja w zdalnym trybie obradowania, LI Sesja RM Bydgoszczy w dniu 1 marca 2022 r. - stacjonarnie, LII Sesja RM Bydgoszczy w dniu 30 marca 2022 r. - stacjonarnie, LIII Sesja RM Bydgoszczy w dniu 20 kwietnia 2022 r. - stacjonarnie, LIV Sesja RM Bydgoszczy w dniu 27 kwietnia 2022 r. - stacjonarnie, LV Sesja RM Bydgoszczy w dniu 25 maja 2022 r. - stacjonarnie.
1aa) StacjonarnegoLV Sesja RM Bydgoszczy w dniu 25 maja 2022 r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)XLIX Sesja RM Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2022 r., L Sesja RM Bydgoszczy w dniu 23 lutego 2022 r.
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Nie
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Link do projektów uchwał Rady Miasta Bydgoszczy: Zbiór aktów: Projekty-uchwał-Rady-Miasta-Bydgoszczy - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl) Link do zbioru uchwał Rady Miasta Bydgoszczy: Zbiór aktów: Zbiór-uchwał-Rady-Miasta-Bydgoszczy - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Tak
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Tak
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy zainteresowani wystąpieniem obywatelskim podczas Sesji Rady Miasta Bydgoszczy odbywającej się za pomocą środków porozumiewania na odległość, po spełnieniu powyższych wymogów, mogli otrzymać link drogą mailową od pracowników Biura Rady Miasta Bydgoszczy, za pomocą którego możliwa była instalacja stosownego oprogramowania, dzięki czemu zainteresowany mieszkaniec mógł uczestniczyć w obradach.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Tak, dla mieszkańców chcących wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, po spełnieniu powyższych wymogów, w Urzędzie Miasta Bydgoszczy zostało wydzielone stosowne pomieszczenie z komputerem dla osób, które chciały zabrać głos w dyskusji a nie dysponowały odpowiednim sprzętem bądź miały problemy techniczne.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Tak, dostęp do posiedzeń komisji odbywa się na zasadzie skierowania prośby drogą mailową przez mieszkańca do Biura Rady Miasta Bydgoszczy o przesłanie linku na daną komisję.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Brak
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Sesje zdalne przez Bydgoszcz
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Bydgoszcz
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Przeczytane: Sesje zdalne przez Bydgoszcz
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Bydgoszcz
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Przeczytane: Sesje zdalne przez Bydgoszcz
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Bydgoszcz
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Przeczytane: Sesje zdalne przez Bydgoszcz
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Bydgoszcz
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: BKS.I.1431.170.2022 przez Bydgoszcz
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Bydgoszcz i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001.png