Instytucja: 

DOBRCZ

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-30 10:25:48

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.a) Stacjonarnego Sesje odbywały się wyłącznie w trybie stacjonarnym: 22 lutego 2022 r., 23 marca 2022 r., 25 kwietnia 2022 r. oraz zaplanowana jest na dzień dzisiejszy, czyli 30 maja 2022 r. b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) — nie odbyły się żadne sesje w tym trybie. c) Korespondencyjnego - nie odbyły się żadne sesje w tym trybie.
1aa) StacjonarnegoSesje odbywały się wyłącznie w trybie stacjonarnym: 22 lutego 2022 r., 23 marca 2022 r., 25 kwietnia 2022 r. oraz zaplanowana jest na dzień dzisiejszy, czyli 30 maja 2022 r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)Nie odbyły się żadne sesje w tym trybie.
1cc) KorespondencyjnegoNie odbyły się żadne sesje w tym trybie.
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Sesje odbywały się w trybie stacjonarnym, wszyscy radni uczestniczący w obradach przebywali na sali.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.https://dobrcz.bip.net.pl/?a=15638 https://dobrcz.bip.net.pl/?a=15714 https://dobrcz.bip.net.pl/?a=15806 https://dobrcz.bip.net.pl/?a=15883
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie były prowadzone obrady za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Nie były prowadzone obrady za pomocą środków porozumiewania na odległość. Jednak gdyby takie zostały zaplanowane, wyniki głosowania byłyby widoczne zarówno dla radnych, jak i mieszkańców.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Nie były prowadzone obrady za pomocą środków porozumiewania na odległość. Jednak gdyby takie zostały zaplanowane, mieszkańcy, którzy wyraziliby taką wolę, mogliby uczestniczyć z możliwością zabrania głosu.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Nie były prowadzone obrady za pomocą środków porozumiewania na odległość.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Nie były prowadzone obrady za pomocą środków porozumiewania na odległość. Jednak gdyby takie zostały zaplanowane, mieszkańcy mogliby uczestniczyć w siedzibie urzędu.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie. Transmitowane są sesje.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Nie były prowadzone posiedzenia komisji za pomocą środków porozumiewania na odległość w tym roku. Tak, jest techniczna możliwość, by mieszkańcy mogli uczestniczyć z możliwością zabrania głosu.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie było takiej sytuacji.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie było takiej sytuacji.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie było skarg.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez DOBRCZ
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z DOBRCZ
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • odpowiedź na informację publiczną przez DOBRCZ
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DOBRCZ i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001.png
  • BOG.1431.29.2022.pdf