Instytucja: 

KRASNOPOL

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-04-04 07:37:08

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.- Sesja Rady Gminy Krasnopol z dnia 14 stycznia 2022 r. odbyła się stacjonarnie z możliwością udziału za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (clickmeeting). - Sesja Rady Gminy Krasnopol z dnia 11 marca 2022 r. odbyła się stacjonarnie.
1aa) Stacjonarnego14 stycznia 2022 r., 11 marca 2022 r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)14 stycznia 2022 r.
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Tak
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.https://krasnopol.bip.gov.pl/projekty-uchwal/
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Obecny Statut Gminy Krasnopol został podjęty uchwałą Nr XXXII/285/2018 i był zmieniony w dniu 15 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. 4331, z 2019r. poz. 431), do dnia dzisiejszego kolejnych zmian nie było.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Wyniki głosowań były i są widoczne dla uczestniczących w sesji radnych i mieszkańców. W przypadku, gdy radny uczestniczył zdalnie przeprowadzano imienne głosowanie na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Wszystkie odbyte sesje rady gminy odbywały się stacjonarnie z możliwością udziału — za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Mieszkańcy mogli brać udział w sesji stacjonarnie jak również obserwować przebieg sesji za pośrednictwem transmisji video online (dostęp ze strony głównej urzędu gminy Krasnopol: http://www.krasnopol.pl).
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy mogli brać udział w sesji stacjonarnie jak również obserwować przebieg sesji za pośrednictwem transmisji video online (dostęp ze strony głównej urzędu gminy Krasnopol: http://www.krasnopol.pl).
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Mieszkańcy mogli brać udział w sesji stacjonarnie jak również obserwować przebieg sesji za pośrednictwem transmisji video online (dostęp ze strony głównej urzędu gminy Krasnopol: http://www.krasnopol.pl).
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krasnopol odbywają się stacjonarnie.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Do organów gminy nie wpłynęły skargi dotyczące trybu prowadzenia sesji.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na informację publiczną przez KRASNOPOL
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KRASNOPOL i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Witam,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25 marca 2022 r. (data wpływu do UG – 25.03.2022 r., l.dz 1450.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

  Pozdrawiam

  --
  Aleksandra Stankiewicz
  Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Urząd Gminy Krasnopol
  ul. Wojska Polskiego 4
  16-503 Krasnopol
  tel.: (87) 516-40-10

  Załączniki

  • OP.AS.1431.27.2022.pdf