Instytucja: MILICZ

Monitoring: Sesje zdalne

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez MILICZ

  Dzień dobry,

   W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  16.05.2022 r., na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z
  dnia 6 września 2001 r.(Dz. U z 2022 r. poz. 902t.j) w zakresie sesji
  zdalnych Urząd Miejski w Miliczu udziela odpowiedzi w kolejności jak we
  wniosku:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
  podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego- odp.:28.04.2022 r. i 12.05.2022 r.
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
  w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)-odp.
  zdalnie:27.01.2022 r., 24.02.2022r. , 17.03.2022 r., 07.04.2022 r.
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
  radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
  część łączyła się zdalnie?- odp. Nie było takich sytuacji.

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
  z ww. sesji.- odp. http:/bip.milicz.pl/m.397.komunikaty.html

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
  na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
  zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
  uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających odp. Nie  doszło do zmiany
  statutu.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
  porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
  uczestniczących radnych i mieszkańców?- odp. Nie

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
  porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
  zabrania głosu?- odp. Mogą , ale po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku o
  zabraniu głosu do Przewodniczącego Rady.

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
  się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
  tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp-odp.
  Mieszkańcy po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w obradach sesji ,
  mogą wziąć udział w obradach.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
  porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
  uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?- odp. Nie.

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?- odp. Nie są 
  transmitowane na żywo.

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
  porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
  mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?-odp. Istnieje
  taka możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu.

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
  się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
  mieszkańcom uczestnictwa? odp. Nie było takiej sytuacji.

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
  uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?-odp. jak wyżej.

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
  dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
  obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.- odp. Nie
  wpłynęły.

   Z wyrazami szacunku Dorota Marek.


  Dorota Marek
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miejski w Miliczu