Instytucja: 

NOWA RUDA

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-16 12:49:55

NrPytanieOdpowiedź
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.a) Stacjonarnego b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) c) Korespondencyjnego - w dniu 26 stycznia 2022 o godz. 12:00 odbyła się Sesja w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, w formie wideokonferencji - członkowie Rady uczestniczyli w sesji za pomocą programu eSesja oraz komunikatora Skype. Przewodniczący Rady prowadził sesję z Ratusza. - w dniu 23 lutego 2022 o godz. 12:00 odbyła się Sesja w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, ul. Rynek 1. - stacjonarnie - w dniu 30 marca 2022 o godz. 12:00 odbyła się Sesja w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, ul. Rynek 1. - stacjonarnie - w dniu 13 kwietnia 2022 o godz. 11:00 odbyła się Sesja w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, ul. Rynek 1. - stacjonarnie - w dniu 27 kwietnia 2022 o godz. 12:00 odbyła się Sesja w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, ul. Rynek 1. - stacjonarnie
1aa) StacjonarnegoSesja w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, ul. Rynek 1. - stacjonarnie
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)Sesja w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, w formie wideokonferencji - członkowie Rady uczestniczyli w sesji za pomocą programu eSesja oraz komunikatora Skype. Przewodniczący Rady prowadził sesję z Ratusza.
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Na sesji w dniu 26 stycznia 2022r. Przewodniczący Rady prowadził obrady sesji z sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, ul. Rynek 1, pozostali radni łączyli się zdalnie – za pomocą komunikatora Skype.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie w zakładce projekty uchwał (http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=83&bsc=N) znajduje się odnośnik do strony www.nowaruda.esesja.pl gdzie na bieżąco umieszczane są wszelkie informacje nt. prac Rady – projekty uchwał oraz podjęte uchwał : pod konkretną sesją bądź w Rejestrze Uchwał.
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Rada nie podjęła uchwały w powyższej kwestii.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Tak. Imienne wyniki głosowania umieszczane są za pomocą programu eSesja, tuż po przeprowadzonym głosowaniu.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Tak, po wcześniejszym zgłoszeniu informacji Przewodniczącemu Rady lub pracownikom Biura Rady Miejskiej.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Zainteresowani mieszkańcy powinni przed zaplanowanym spotkaniem skontaktować się z Biurem Rady Miejskiej bądź Przewodniczącym danej Komisji celem ustalenia szczegółów.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Tak
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Mieszkaniec chcący zabrać głos na posiedzeniu Komisji ma możliwość skorzystania z komunikatora w siedzibie Urzędu – w Biurze Rady Miejskiej.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?-
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp sesje zdalne przez NOWA RUDA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z NOWA RUDA i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące sesji Rady

  Z poważaniem

  --
  Justyna Caban
  Główny Specjalista
  Biuro Obsługi Samorządu
  Urząd Miasta Nowa Ruda
  tel. 74/872 03 16
  lub 501 054 668
  nowaruda.esesja.pl

  Załączniki

  • informacja_publiczna.pdf